Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Uzņēmumu raksturīgo faktoru un ekonomisko rādītāju ietekme uz ASV tehnoloģiju akciju cenu svārstībām pandēmijas krīzes laikā
Nosaukums angļu valodā The Impact of Company-Specific Factors and Economic Indicators on US Tech Stock Price Variations During the Pandemic Crisis
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents R.Lucijanovs
Anotācija Ieguldījumi strauji augošajās tehnoloģiju akcijās kļūst par izplatītāku praksi ASV biržās. Nepieredzējuši investori cenšas atrast labākās metodes, kas īstermiņā palīdzētu noteikt akciju cenu. Šī pētījuma mērķis ir identificēt uzņēmumam raksturīgos un makroekonomiskos faktorus, kas pandēmijas krīzes laikā būtiski ietekmē Nasdaq akciju tirgus cenu svārstības. Esošā literatūra liecina, ka ieņēmumi par akciju, bilances vērtība par akciju un cenas-peļņas attiecība norāda uz visspēcīgāko korelāciju ar kapitāla daļu cenu izmaiņām. Pēc makroekonomikas rādītājiem bezdarba līmenis un patēriņa cenu indekss liecināja par līdzīgiem rezultātiem. Lai pārbaudītu hipotēzi, ka uzņēmumam raksturīgiem faktoriem ir būtiskāka ietekme, pētījumā izmantoti dati no NASDAQ-100 Tehnoloģiju Sektora Indeksa, kuru sastāda 103 neatkarīgi uzņēmumi. Korelācijas testa un lineārās daudzkārtējās regresijas modeļa rezultāti liecināja, ka ieņēmumi par akciju, bilances vērtība par akciju un patēriņa cenu indekss bija nozīmīgākie faktori, kas noteica akciju cenu izmaiņas vienas un piecu stundu laikā. Tādējādi šie faktori var skaidri paredzēt tehnoloģiju uzņēmumu akciju cenas svārstības pandēmijas krīzes laikā. Darbs sastāv no 48 lappusēm, sešām figūrām, septiņām tabulām, 62 atsaucēm un diviem pielikumiem.
Atslēgas vārdi Investīcijas, Biržas tirgus, NASDAQ-100 Tehnoloģiju Sektora Indekss, Uzņēmumam raksturīgi faktori, Makroekonomiskie rādītāji, Pandēmijas krīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Investments, Stock market, NASDAQ-100 Technology Sector Index, Company-specific factors, Macroeconomic indicators, Pandemic crisis.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2021 21:51:32