Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Lietotāja saskarsmes un lietotāja pieredzes optimizēšana sūtījumu veidošanas platformā biznesa klientiem
Nosaukums angļu valodā User Interface and User Experience Optimization in Shipment Forming Platform for Business Clients
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents R.Diass
Anotācija Bachelor Thesis “User interface and user experience optimization in shipment forming platform for business clients” Author(s) Toms Ronis, BBA7 Supervisors Ronalds Cinks, Mg. Psych. Inese Muzikante, PhD. Psych. Jesse Turner, BSc Kumar Agarwal, MSc Riga 2020  Abstract The user interface and user experience goal are to facilitate the work for the benefit of the user which in the logistics industry for shipment forming platforms is difficult to achieve due to the complexity and possible variations of services offered to the customer, therefore, for logistics companies, it is important to offer user-friendly shipping platforms. One of the difficulties in the DPD Latvia shipment forming platform for business clients is the Pickup point selection tool which offers a fluid search selection dropdown list which for non-expert can be difficult to use. The study aims to prove that implementing an automatic map selection tool will facilitate the shipment forming process and will reduce the time required to create one shipment. To test the hypothesis there were two versions of Eserviss created, one with the original tool and the second one with an automatic Pickup point selection tool which offers on a map five closest Pickup points to choose from. Respondents were randomly divided into two groups and were asked to create one shipment. There were two variables measured – time and clicks. The results were analyzed using the Mann-Whitney test. The findings suggested that the experimental group needed less time and fewer clicks to complete forming one shipment. The results indicate that using a map selection tool for selecting Pickup points eases usability of the platform, reduces cognitive load for the user, and requires less work the user needs to do to achieve the desired result, creating a single shipment. The Thesis is written in English and consists of 28 pages, five tables, two figures, and two appendices. A total of 52 sources of information were used in this study. Keywords: User interface, user experience, webpage optimization, A/B testing  Abstrakts Lietotāja saskarnes un lietotāja pieredzes mērķis ir atvieglot darbu lietotāja labā, ko loģistikas nozarē ir grūti sasniegt klientam piedāvāto pakalpojumu sarežģītības un iespējamo variāciju dēļ, tāpēc loģistikas uzņēmumiem , ir svarīgi piedāvāt lietotājam draudzīgas nosūtīšanas platformas. Viena no grūtībām DPD Latvija sūtījumu veidošanas platformā Eserviss biznesa klientiem ir Pickup punktu atlases rīks, kas piedāvā plūstošu meklēšanas atlases nolaižamo sarakstu, kuru nepieredzējušiem lietotājam var būt sarežģīti izmantot. Pētījuma mērķis ir pierādīt, ka automātiskas kartes atlases rīka ieviešana atvieglos sūtījuma veidošanas procesu un samazinās laiku, kas nepieciešams viena sūtījuma izveidošanai. Lai pārbaudītu hipotēzi, tika izveidotas divas Eserviss versijas, viena ar oriģinālo rīku un otra ar automātisko kartes Pickup punktu izvēles rīku, kas piedāvā piecus tuvākos Pickup punktus. Respondenti tika nejauši sadalīti divās grupās, un viņiem tika lūgts izveidot vienu sūtījumu. Tika mērīti divi mainīgie - laiks un klikšķi. Rezultāti tika analizēti, izmantojot Mann-Whitney testu. Gūtie rezultāti liecināja, ka eksperimentālajai grupai vajadzēja mazāk laika un mazāk klikšķu, lai pabeigtu viena sūtījuma veidošanu. Rezultāti norāda, ka kartes atlases rīka izmantošana Pickup punktu atlasei atvieglo platformas lietojamību, samazina lietotāja kognitīvo slodzi un prasa mazāk darba, kas lietotājam jāveic, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, izveidojot vienu sūtījumu. Darbs ir rakstīts angļu valodā un sastāv no 28 lappusēm, piecām tabulām, diviem attēliem un diviem pielikumiem. Šajā pētījumā kopumā tika izmantoti 52 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Lietotāja saskarne, lietotāja pieredze, tīmekļa lapu optimizācija, A/B testēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā User interface, user experience, webpage optimization, A/B testing
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2021 18:41:20