Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Lielu komerciālu nekustamā īpašuma attīstības projektu ieviešanas stratēģija to agrīnos posmos
Nosaukums angļu valodā Implementation strategy for large commercial real estate development projects at their early stages
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents BIF, dekāna vietnieks zinātnes jautājumos, Dr. Jānis Kaminskis
Anotācija Liela mēroga apbūvētas vides attīstības projektu ieviešanā nereti tiek novērotas tādas neveiksmes kā ievērojami pārsniegti termiņi, budžets, nesasniegts sākotnēji iecerētais sniegums, par ko liecina pat atsevišķi pētījumi par šo tēmu. Lieli nekustamā īpašuma attīstības projekti ir samērā kompleksi, tie ierosina un izdara lielākas pārmaiņas kompleksajā pilsētas vidē, skarot daudzu dalībnieku intereses, tie tiek īstenoti samērā reti, tie ir ilgi, un mācīšanās efekts no iepriekšējas prakses nereti tiek pārtraukts vai pat neiespējams, ja līdzīgi projekti iepriekš nav realizēti. Šie apsvērumi nosaka savlaicīgas stratēģiskas pieejas, kā ilgtermiņā vērstu lēmumu modeļa, nepieciešamību. Maģistra darba pētījuma objekts ir ekonomiskās vērtības radīšana stratēģiskās vadīšanas procesā un tā mērķis ir izstrādāt pieeju lielu komerciālu nekustamā īpašuma attīstības projektu ieviešanas stratēģijas izveidei to agrīnos posmos, apskatot ienākumu plūsmu ģenerējošu komerciālu nekustamo īpašumu ar akcentu uz jaukta tipa projektiem. Biežāk šāda tipa projekti tiek attīstīti pilsētas centrālajā darījumu rajonā. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām: analītiskās, teorētiskās, praktiskās un projekta daļas. Analītiskās un teorētiskās daļas ietvaros, izmantojot reducējošu pieeju, tiek izpētītas nozīmīgākās darba tēmā un mērķī iekļautās problēmas un to ietekmējošie faktori. Savukārt, praktiskajā daļā, balstoties uz iepriekšējās daļās apskatīto un izmantojot holisma pieeju, tiek sintezēts stratēģiju modelis, kas var tikt pielietots liela mēroga komerciālu nekustamā īpašuma attīstības projektu sabalansētu un visaptverošu ieviešanas stratēģiju izveidei to agrīnos posmos. Projekta daļas ietvaros šis modelis tiek pārbaudīts, veicot gadījuma izpēti un formulējot ieteikumus tā menedžmenta stratēģijām. Tiek secināts, ka maģistra darbā izveidoto stratēģiju kompleksa modeli būtu nepieciešams pārbaudīt vairāku gadījumu izpētē, lai gūtu daudzpusīgāku pamatojumu par tā piemērotību maģistra darbā apskatīto nekustamā īpašuma attīstības projektu tipu stratēģiju izveidei, kā arī liekas interesanti pārbaudīt tā pielietojamību citām nobriedušām nozarēm.
Atslēgas vārdi stratēģiskā vadīšana, nekustamā īpašuma attīstīšana, komerciālais nekustamais īpašums, ekonomiskās vērtības radīšana, liela mēroga attīstības projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā strategic management, real estate development, commercial real estate, creation of economic value, large scale development projects
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.03.2021 16:09:41