Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koka izstrādājumu ražošanas ēkas jaunu korpusu piebūve Engures novadā"
Nosaukums angļu valodā "New house building attachment to the wooden products industrial building in Engures district"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Lūsis
Recenzents Pāvels Akišins
Anotācija Diplomprojekts veidots no divām daļām – Bakalaura pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās daļas nosaukums ir “Cementa daļiņu izmēra ietekme uz putubetona īpašībām” un inženierprojekta daļas nosaukums ir “Ražošanas ēkas jaunu korpusu piebūve Engures novadā”. Bakalaura pētījumu daļā tika petīta betona izejvielu daļiņu izmēra un smalcinātas masas izturešanas ietekme uz putubetona un betona īpašībām. Darbs sastāv no 3 daļām¬: literatūras apskata, metodiskās daļas un eksperimentālās daļas. Literatūras apskatā tika apkopota teorētiskā informācija par doto tēmu, izvirzīta hipotēze un darba uzdevumi. Metodiskajā daļā tika aprakstīti paņēmieni un metodes paraugu izstrādāšanai un testēšanai. Eksperimentālajā daļā tika veikta testēšana, datu apkopojums un rezultātu salīdzinājums,pēc kura veikti secinājumi. Pētnieciskajā daļā autors izstrādāja 7 kompozīcijas no “CEMEX” SUPER portlandcementa ar dažādu izejvielu (cements, smiltis, mikrosilīcijs) smalkumu. Visām kompozīcijām tika noteikta spiedes stiprības vērtības, kā arī blīvums un porainība. Visi rezultāti tika apkopoti un apstrādāti. Inženierprojekta daļā tika projektēta ražošanas ēkas jaunu korpusu piebūve,pēc spēkā esošiem likumiem un normatīviem. Ēka pēc uzbūves ir vienstāvu tēraudu karkas ēka, kas balstās uz pamatu pēdām. Inženierprojekts sastāv no tehniskā projekta sastāvdaļām. Arhitektūras daļā tiek aprakstīti visi arhitektoniskie risinājumi, kā arī inženierkomunikāciju sistēmas. Būvkonstrukciju daļā tika veikta nesošā rāmja konstrukcijas variantu izvēle un salīdzinājums, dimensionēšana, kā arī tika veikti kontroles aprēķini. Būvdarbu un tehnoloģijas sadaļā tika aprakstīta būvprocesu organizēšana un tehnoloģijas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prāsības būvniecības laikā. Tika izstrādāts būvģenplāns un divas tehnoloģiskās kartes. Ekonomikas daļā tika izstrādāta ēkas būvniecības galveno darbu tāme. Darbā tika izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, publikācijas un interneta avoti. Izmantotie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā. Darbs uzrakstīts latviešu valodā. Darba pētnieciskā daļa uzrakstīta 60 lapas pušu apmērā ar 13 tabulām un 25 attēliem. Inženierprojekta sadaļa uzrakstīta 91 lapas pušu apmērā ar 21 tabulām, 41 attēliem un 8 A1; 1 A0 formāta rasējuma lapām.
Atslēgas vārdi Putubetons
Atslēgas vārdi angļu valodā Foam concrete
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.02.2021 13:06:22