Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Parkletu ieviešana Latvijā
Nosaukums angļu valodā Introducing Parklets in Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Baiba Vērpe
Recenzents Doktorants E. Markus
Anotācija Bakalaura darbā “Parkletu ieviešana Latvijā” tiek aplūkots inovatīvs labiekārtojuma veids - parklets - un tā izmantošanas iespējas un aktualitāte Latvijas apstākļos. Parklets ir publiska zaļa rekreācijas zona, kas tiek veidota, ieņemot 2 līdz 3 autostāvvietas. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tajā tiek pētīti parkletu veidošanas principi un nozīme pilsētas dzīves kvalitātes uzlabošanā, izvirzot Tērbatas ielu kā atbilstošu vietu parkletu ieviešanas iespēju izmēģinājumam. Darba mērķis ir apzināt parkletu iespējas un izstrādāt priekšlikumus par to ieviešanu Latvijā. Mērķa sasniegšanai ir izpētīta un apkopota ar parkletu jēdzienu saistītā teorija, analizēti vairāki līdz šim veiktie Rīgas publiskās ārtelpas pētījumi, Tērbatas ielas kā iespējamās gājēju ielas izpētes un esošie vides veidošanas principi Rīgas vēsturiskajā centrā, kā arī veikts Tērbatas ielas vizuāls apsekojums un izstrādāts konkrēts parkleta dizaina piedāvājums, kas atbilstu gan Tērbatas ielas, gan vispārīgiem Latvijas apstākļiem. Pamatojoties uz darbā veikto izpēti, parkletu var uzskatīt par vērtīgu pilsētas vides veidošanas elementu, kas ar nelielām izmaksām spēj ievērojami un īsā laikā uzlabot ārtelpas un cilvēku dzīves kvalitāti lielā pilsētā. Citu valstu pieredze liecina, ka parkleti dod iespēju risināt pilsētvides problēmas neierastajā veidā. Tas ir jauns redzējums apkārtējās vides veidošanā, kas iekļauj tiešos vides lietotājus tās plānošanā. Bakalaura darbs sastāv no 54 lapaspusēm, 37 attēliem, 3 pielikumiem, 1 tabulas un 64 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi parklets, publiskā ārtelpa, rekreācijas zona
Atslēgas vārdi angļu valodā parklet, public outdoor spaces, recreation area
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2021 23:46:32