Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ārkārtas situācijas arhitektūra
Nosaukums angļu valodā Emergency Architecture
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Ilze Rukmane-Poča
Recenzents Doktorants M. Babris
Anotācija Mūsdienu pasaule joprojām saskaras ar neparedzētiem draudiem un dabas katastrofām, militāriem uzbrukumiem un dažādu vīrusu izplatību. Līdz ar to palielinās ārkārtējās situācijas arhitektūras pagaidu struktūru lietojuma nepieciešamība dažādu katastrofu skartiem reģioniem. Šobrīd aktuālā epidemioloģiskās situācijas neparedzamība prasa veselības aprūpes iestāžu mobilizāciju, tajā skaitā to novietošanu pilsētvidē. Ārkārtas situācijas arhitektūrai piemīt semantiska un estētiska informācijas bāze, kam ir milzīga ietekme uz pilsētvidi un pilsētas ainavas kvalitāti, atstājot iespaidu uz indivīda psihi. Latvijā pašlaik tam netiek pievērsta liela uzmanība. Pētījuma mērķis ir izpētīt ārkārtas situācijas arhitektūru Latvijā pasaules kontekstā, kā arī apzināt ārkārtas situācijas būvju tipoloģiju un analizēt tās nozīmību pilsētvidē. Bakalaura darba rezultātā iegūti secinājumi par mūsdienu ārkārtas situācijas arhitektūras risinājumiem un to ietekmi uz cilvēka sajūtām pilsētvidē. Bakalaura darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām un 7 apakšnodaļām. Galvenās nodaļas: 1. Ārkārtas situācijas arhitektūras attīstība. 2. Ārkārtas arhitektūra urbānajā vidē. 3. Ārkārtas situācijas arhitektūra Latvijā. Darba apjoms ir 48 lappuses, tajā skaitā 50 attēli, 74 izmantotie avoti, 3 pielikumi un 12 secinājumi. Pielikumā pievienota iedzīvotāju aptaujas anketa, iedzīvotāju aptaujas anketas rezultātu apkopojums un arhitektūras projektēšanas noslēguma prezentācijas grafiskais materiāls.
Atslēgas vārdi ārkārtas situācijas arhitektūra, Covid-19, pagaidu slimnīca, patversme
Atslēgas vārdi angļu valodā emergency architecture, Covid-19, shelter, temporary hospital
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2021 20:15:09