Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rīgas akustiskā koncertzāle kā katalizators Rīgas pilsētas attīstībai
Nosaukums angļu valodā Riga Acoustic Concert Hall as a Catalyst for the Development of the Riga City
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Doc. M. Liepa-Zemeša
Anotācija Ar 2004. gada Ministru kabineta rīkojumu par akustiskās koncertzāles būvniecību Rīgā, tiek aizsākts projekta īstenošanas attīstības process. Tā pamatā tiek pētīta koncertzāles nepieciešamība, atrašanās vieta, veids un nozīme. Akustiskā koncertzāle tiek plānota kā viena no trīs liela mēroga kultūras infrastruktūras projektiem Rīgā. Savukārt, koncertzāles iespēja attīstīt Rīgas pilsētvidi tiek analizēta vispārīgi vai daļēji. Svarīgi secināt, kādi ir apstākļi, lai koncertzāle varētu kļūt par impulsu Rīgas attīstībā. Bakalaura darba “Rīgas akustiskā koncertzāle kā katalizators Rīgas pilsētas attīstībai” mērķis ir novērtēt nepieciešamību un Rīgas iespējas izmantot akustiskās koncertzāles projektu kā pilsētas attīstības veicinātāju. Mērķa sasniegšanai izvirzītie darba uzdevumi ietver: ikoniskās arhitektūras un tās nozīmes analīzi, informācijas apkopošanu par kultūras projektu ikoniskām celtnēm un to ietekmi uz pilsētvides veidošanu, Latvijas reģionālo akustisko koncertzāļu novērtējumu un salīdzinājumu. Balstoties uz literatūras analīzi un veikto pētījumu, tika izvērtētas Rīgas iespējas un nepieciešamība pēc Latvijas Nacionālās akustiskās koncertzāles projekta. Ņemot vērā mūsdienu aktualitātes un tendences, kā arī balstoties uz starptautisku un Latvijas reģionu veiksmīgajiem piemēriem, izstrādāti ieteikumi Rīgas akustiskajai koncertzālei. Bakalaura darba teorētisko un informatīvo pamatu veido analītisks pārskats par ikonisko arhitektūru un tās ietekmi uz kultūras vadītu pilsētu reģenerāciju. Darba uzdevumu izpildei un pētījuma mērķa sasniegšanai izmantoti zinātniski pētnieciskie avoti, publikācijas, monogrāfiju materiāli un ekspertu intervijas. Pētījuma darba uzdevumu izpildei izmantotas trīs zinātniski pētnieciskās metodes. Rīgas Tehniskās Universitātes, Arhitektūras Fakultātes, 4. kursa studentes Patrīcijas Helēnas Dzērves bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām, septiņām apakšnodaļām, secinājumiem un pielikumiem. Darba pielikumā pievienotas 10 intervijas ar dažādu jomu specialistiem, izmantoto attēlu saraksts. Bakalaura darbs sastāv no 39 lappusēm, 9 attēliem, 12 pielikumiem un 75 izmantotajiem avotiem. Izstrādātā darba atslēgas vārdi: Rīgas akustiskā koncertzāle, Latvijas reģionālās koncertzāles, ikoniskā arhitektūra, Rīgas pilsētas attīstība.
Atslēgas vārdi Rīgas akustiskā koncertzāle, Latvijas reģionālās koncertzāles, ikoniskā arhitektūra, Rīgas pilsētas attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga acoustic concert hall, regional concert halls of Latvia, iconic architecture, urban development of Riga.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2021 18:57:08