Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Elektrotehniskās būves pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Electrical Structures in Urban Environment
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Ilze Rukmane-Poča
Recenzents Dr.arch. A. Viļuma
Anotācija Elektrotehniskās būves atrodas jebkuras modernas pilsētas vidē, procentuāli veido ievērojamu būvju apjomu, un pilsēta bez tām nespēj funkcionēt. Katra atsevišķa elementa ietekme uz vidi ir niecīga, tomēr to kopums ievērojami degradē pilsētvides tēlu. Elektrotehnisko būvju utilitārais raksturs un nepievilcīgais izskats nelabvēlīgi ietekmē pilsētvidi, jo tās bieži estētiski neiederas publiskajā telpā, veidojot disharmoniju ar apkārtesošo apbūvi. Elektrotehnisko būvju projektēšanā bieži problēmas izraisa arī arhitekta un inženiera konflikts un komunikācijas trūkums. Latvijā šī problēma guvusi mazu ievērību. Pētījuma mērķis ir izpētīt vēsturiskos un tehniskos aspektus elektrotehnisko būvju attīstībai Latvijā, veicot likumsakarīgu analīzi par no tās izrietošo situāciju mūsdienās. Darbs var kalpot kā resurss vispārīgai elektrotehnisko būvju sistematizācijai, utilitārās arhitektūras un tās novietojuma precīzākai projektēšanai nākotnē, ņemot vērā to ietekmi uz pilsētvides estētiku. Bakalaura darba rezultātā iegūti secinājumi par vēsturisko elektrotehnisko būvju būvniecību salīdzinājumā ar mūsdienu procedūru, apzināta būvju problemātika, iespējamie risinājumi, kā arī potenciālie attīstības scenāriji. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām, Galvenās nodaļas: 1.Elektrotehnisko elementu un būvju attīstība. 2.Elektroterhnisko būvju galvenais aspekts. 3.Elektrotehnisko elementu ietekme uz pilsētvidi. Darba apjoms ir 83 lapaspuses, tajā skaitā 60 attēli, 4 pielikumi un 8 secinājumi. Pielikumā pievienota iedzīvotāju aptaujas anketa, iedzīvotāju aptaujas anketas rezultātu apkopojums, informācija no Rīgas Būvvaldes arhīva materiāliem par vēsturisko elektrotehnisko būvju pašreizējo statusu un arhitektūras projektēšanas noslēguma prezentācijas grafiskais materiāls. Izmantoto avotu skaits – 45.
Atslēgas vārdi estētika, elektroenerģija, elektrotehniskas būves, pilsētvide, uztvere
Atslēgas vārdi angļu valodā aesthetics, electrical structures, electricity, perception, urban environment
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2021 17:25:24