Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mākslīgais apgaismojums pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Artificial Lighting in the Urban Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Ilze Rukmane-Poča
Recenzents Prakt.doc. D. Baumane
Anotācija Gaisma ir nepieciešama, lai cilvēks spētu orientēties un funkcionēt atrodoties ārtelpā, tā nodrošina drošību un komfortu, spēju pārvietoties, uztvert un lasīt informāciju tumšajā diennakts laikā. Bakalaura darba “Mākslīgais apgaismojums pilsētvidē” mērķis ir noskaidrot, kādi ir mākslīgā apgaismojuma veidi un galvenie projektēšana principi, lai radītu komfortablu, estētiski patīkamu pilsētvidi mūsdienu sabiedrībā. Izpētīt un analizēt mākslīgā apgaismojuma attīstību, cilvēku uztveri un mūsdienu tendences ārtelpas apgaismojuma veidošanā. Apzinot un apkopojot ārvalstu labās prakses un piemērus ļauj objektīvāk analizēt Rīgas ārtelpas esošo apgaismojuma struktūru. Darba praktiskā nozīme ir, ka darbā apkopoto un pētīto informāciju var izmantot arhitekti un pilsētplānotāji projektējot kvalitatīvu pilsēttelpu. Lai sasniegtu mērķi 1. nodaļā ir aprakstīta mākslīga apgaismojuma attīstībā, kādas bija pirms 21.gs. ārtelpas tendences veidojot kvalitatīvu pilsētvidi piemērotu nakts laikā. 2. nodaļā tiek pētīta cilvēka gaismas uztvere, lai saprastu kā cilvēka psihe strādā attiecīgā vidē, un reaģē uz konkrētu gaismas situāciju. 3. nodaļā tiek apskatītas mūsdienu tendences un 4. nodaļā Rīgas esoša apgaismojuma ārtelpa. Bakalaura darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju un veikto analīzi, tiek izcelta nepieciešamība pēc Rīgas apgaismojuma normatīvu konkretizēšanas, lai veidotu vienotu nakts pilētas identitāti. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Kevina Kaļāna bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām (4) galvenajām nodaļām, deviņām (9) apakšnodaļām, secinājumiem, 55 lappusēm, 41 attēla, 1 tabulas, 34 izmantotajiem avotiem, pielikumiem.
Atslēgas vārdi Mākslīgais apgaismojums, Uztvere, Fasādes, Pamatelements, Pilsētvide, nakts identitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Artificial Lighting, Perception, Facades, Foundation, Urban Environment, Night Identity
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2021 14:40:23