Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Uzmērīšanas datu precizitāte kvalitatīva BIM procesa nodrošināšanai
Nosaukums angļu valodā The Importance of the Survey Data Accuracy to Ensure a Qualitative BIM Process
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Prakt.doc. G. Grabovskis
Anotācija Bakalaura darba “Uzmērīšanas datu precizitāte kvalitatīva BIM procesa nodrošināšanai” mērķis ir salīdzināt tradicionālo (topogrāfija, zemes robežu plāns, ēkas inventarizācijas lieta, tradicionālie būves ģeometrijas uzmērījumi) un mūsdienīgo (3D topogrāfija, ēkas faktiskais uzmērījums ar lāzerskenēšanas metodi, faktiskais ēkas 3D BIM modelis un to analīze) uzmērīšanas izejas datu izmantošanu būvniecības procesos. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika noteikti sekojoši darba uzdevumi: salīdzināt projektēšanas procesus, kuros izmantoti tradicionālie un mūsdienīgie izejas datu ieguves veidi; veikt izmantojamo un neizmantojamo mūsdienīgo izejas datu salīdzināšanu un analizēšanu, izdarīt secinājumus; definēt noteicošās nianses kvalitatīvu uzmērīšanas izejas datu ieguvei, apstrādei un izmantošanai; apkopot uzmērīšanas izejas datu precizitāti noteicošo spēkā esošo normatīvo bāzi, fiksēt nepilnības, noteikt provizoriskas risinājumu vadlīnijas; apkopot uzmērīšanas izejas datu ieguves, apstrādes un izmantošanas attīstības iespējas un ar tām saistītās problēmas. Darba pirmajā nodaļā ir izvērtēta izejas datu nozīme mūsdienu būvniecības realizācijas procesos, aplūkojot izejas datu veidus un to pārvaldību, kā arī analizējot darba subjekta – uzmērīšanas izejas datu moderno tehnoloģiju ieguves veidus, ar tiem saistītos trūkumus, kļūdas iespēju, kā arī to integrāciju BIM (būves informācijas modelēšanas) procesos. Darba otrajā nodaļā ir analizēta uzmērīšanas izejas datu nozīme BIM procesos, veicot: detalizētu novērtējumu datu pielietojumā dažādās projekta attīstības stadijās; tradicionālo un mūsdienīgo uzmērīšanas izejas datu salīdzināšanu; ēku uzmērīšanas izejas datu normatīvās bāzes analīzi. Darba trešajā nodaļā apkopotas ar uzmērīšanas izejas datiem saistīto tehnoloģiju attīstības tendences, aplūkojot datu pielietojuma attīstības iespējas, kā arī ar tām saistīto datu aprites un glabāšanas kiberdrošības aspektu. Atslēgas vārdi: mūsdienīgie uzmērīšanas izejas dati, datu precizitāte, BIM (būves informācijas modelēšana), BIM tehnoloģiskā attīstība Kopējais darba apjoms ir 76 lappuses, no kurām 11 sastāda pielikums. Darbā ikļauti 18 attēli un 9 diagrammas. Darbam ir 3 pielikumi. Darbā izmantoti 39 dažādi informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Mūsdienīgie uzmērīšanas izejas dati, datu precizitāte, BIM (būves informācijas modelēšana), BIM tehnoloģiskā attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Modern output data, data precision, BIM (Building Information Modeling), the technological development of BIM
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2021 21:14:20