Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pilsētvides brīvo teritoriju pagaidu izmantošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Temporary Use Possibilities of Urban Environment Free Area Territories
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Pētniece L. Akmentiņa
Anotācija Visā pasaulē pilsētām pārejot no ražošanas centriem uz patēriņa, pagaidu izmantošanas iniciatīvu profils turpina pieaugt. Pagaidu izmantošanas priekšrocības iezīmējas ne tikai ekonomikas, sociālajās un kultūras jomās, bet arī kā plānošanas instruments, tas sniedz sabiedrības iesaisti un ātru reakciju uz tās vajadzībām. Šī pieeja attiecas uz virkni pilsētplānošanas un tās attīstīšanas mērķiem, sākot no nekustamā īpašuma vērtības celšanas un attīstības stimulēšanas, beidzot ar daudzveidības un pieejamības veicināšanu, ekonomiski plašāku iespēju un labklājības radīšanu, kopienu veidošanos un ilgtspējīgu pilsētas formu attīstību. Pētījuma mērķis ir izvērtēt brīvo teritoriju pagaidu izmantošanas iespējas un plānošanas praksi, pētīt pagaidu izmantošanas iespējamos veidus un to potenciālo pienesumu pilsētvidei. Mērķa sasniegšanai izvirzītie darba uzdevumi ietver brīvo teritoriju pagaidu izmantošanas teorētisko nosacījumu un pasaules piemēru analizēšanu, plānošanu, tipoloģiju, Rīgas vēsturiskā centra teritoriju analīzi un iesaistīto pušu ekspertu intervijas. Rīgas Tehniskās Universitātes, Arhitektūras fakultātes, 4. kursa studenta, Alvja Bērziņa bakalaura darbs ‘’Pilsētvides brīvo teritoriju pagaidu izmantošanas iespējas’’ sastāv no trīs analītiskajām daļām, secinājumiem un 15 pielikumiem. Darba pielikumos ir izvērsta informācija par pētījumā apsekotajām teritorijām, izstrādāta izpētes teritorijas brīvo teritoriju un pagaidu izmantošanas esošās situācijas karte, paskaidrojoši dati, statistika un iesaistīto pušu intervijas. Bakalaura darbs sastāv no 47 lpp., 31 attēliem, 8 tabulām, 15 pielikumiem un 70 izmantotajiem avotiem. Bakalaura darbs izstrādāts 2020./2021. studiju gadā, Rīgā. Izstrādātā darba atslēgas vārdi: brīvās teritorijas, pagaidu izmantošana.
Atslēgas vārdi brīvās teritorijas, pagaidu izmantošana
Atslēgas vārdi angļu valodā free territories, temporary use
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2021 20:12:01