Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Laikmetīga peldošā arhitektūra
Nosaukums angļu valodā Contemporary Floating Architecture
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Matijs Babris
Recenzents Doktorante A.Oļha
Anotācija Peldbūves un peldoši ciemati vēsturiski pastāv dažādos pasaules reģionos, un to tradīcijas tiek turpinātas arī mūsdienās. Peldošās arhitektūras attīstību veicina klimata pārmaiņas, pilsētu augšana un apbūves laukuma samazināšanās, kā arī cilvēku vēlme atpūsties pie ūdens. Laikmetīga peldošā arhitektūra mijiedarbojas ar ekonomikas, vides un sabiedrības interesēm, veidojot estētisku un ārtelpu papildinošu akvatektūru. Latvijā peldbūvju būvniecība vēl nav attīstīta daudzējādu iemeslu dēļ, tomēr, attīstot stratēģisku pieeju un aktualizējot problēmas, ūdensobjekti varētu izmantot savu potenciālu. Pētījuma mērķis ir analizēt laikmetīgas peldošās arhitektūras projektēšanas principus un elementus, sniedzot informāciju turpmākai peldbūvju izpētei un inovatīvu risinājumu izveidei. Darbs var kalpot kā resurss laikmetīgu peldbūvju projektēšanai un attīstības veicināšanai Latvijas un citu valstu ūdensobjektos. Bakalaura darba rezultātā iegūti secinājumi par laikmetīgu peldbūvju izveidi un praksi pasaulē, konstatēti šķēršļi Latvijas akvatektūras izaugsmei un sniegti iespējamie risinājumi un potenciālās iespējas. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 10 apakšnodaļām. Galvenās nodaļas: 1. Laikmetīgas peldošās arhitektūras projektēšanas principi un uzbūves elementi; 2. Pasaules laikmetīgo peldbūvju analīze; 3. Peldbūvju projektēšana Latvijā. Darba apjoms ir 79 lapaspuses, tajā skaitā 64 attēli, 5 pielikumi un 11 secinājumi. Pielikumā ir 2 intervijas ar nozares ekspertiem, pasaules un Latvijas peldbūvju apkopojums, arhitektūras projektēšanas noslēguma prezentācijas grafiskais materiāls. Izmantoto avotu skaits - 114.
Atslēgas vārdi akvatektūra, ilgtspējība, laikmetīga arhitektūra, peldbūves
Atslēgas vārdi angļu valodā aquatecture, contemporary architecture, floating buildings, sustainability
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2021 19:00:48