Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Centrālā publiskā ārtelpa urbānajā vidē: Jelgavas pilsēta Latvijas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Central Public Open Space in Urban Environment: City of Jelgava in the context of Latvia
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Prakt.doc. A. Lapiņš
Anotācija Bakalaura darba „Centrālā publiskā ārtelpa urbānajā vidē : Jelgavas pilsēta Latvijas kontekstā” autore ir Rīgas tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4.kursa studente Terēze Balode. Darba mērķis ir noskaidrot Jelgavas attīstības iespējas tās galvenajos sabiedriskajos ārtelpas objektos – Hercoga Jēkaba laukumā un Lielā ielā, pilsētas ārtelpu un mūsdienu pilsētbūvniecības attīstības tendenču kontekstā. Publiskā ārtelpa bijusi svarīga jebkurā laikā un jebkurā vietā, tā mūždien ir piesaistījusi sabiedrību, tā ir svarīga, lai kvalitatīvi pavadītu laiku ārpus mājas. Sabiedrība vienmēr ir pulcējusies vietās, kur aktīvi notiek sabiedriskā dzīve. Tie parasti ir galvenie laukumi un ielas. Mūsdienās, kad vairāk domājam par apkārtējo vidi, publiskā telpa kļūst vēl aktuālāka. Ārtelpas pilsētai ir kā reprezentatīvas vietas. Jelgava pilsēta vienmēr bijusi stratēģisks punkts Latvijas kartē, dēļ šāda aspekta, tā arī ir daudz cietusi, tās senās publiskās ārtelpas ir zaudētas un jaunās urbānās telpas tiek meklētas brīvās vietās. Tieši tāpēc tēma par Jelgavas publiskās ārtelpas attīstības iespējām pilsētas galvenajā laukumā – Hercoga Jēkaba laukumā un galvenajā ielā - Lielā ielā ir svarīga un aktuāla. Darbā apkopota informācija par populārākajiem ārzemju pilsētu laukumiem un ielām, kā tās veidojušās, kāpēc tās ir tik pievilcīgas sabiedrības acīs un veiksmīgu ārtelpu ietekmē apskatīta arī jaunās publiskās ārtelpas Jelgavā. Izanalizēta Hercoga Jēkaba laukuma un Lielās ielas vēsture, apskatīta to šodienas situācija Latvijas pilsētu galveno laukumu un ielu kontekstā. Veikta šo vietu fotofiksācija, novērojumi un aptaujāti iedzīvotāji. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām. Tas uzrakstīts latviešu valodā, tā kopējais apjoms ir 71 lappuses, tajā iekļauti 22 attēli, 8 pielikumi. Izmantoto literatūras avotu skaits – 84.
Atslēgas vārdi arhitektūra, publiskā ārtelpa, pilsētas galvenā urbānā vide, pilsētas laukums, galvenā iela, Jelgava, Hercoga Jēkaba laukums, Lielā iela.
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture, public outdoor space, main urban public space, urban square, main street, Jelgava, Hercoga Jekaba Square (Hercoga Jēkaba laukums), Liela Street (Lielā iela).
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2021 14:44:10