Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Koka konstrukcijas Latvijas sporta būvju arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā Wooden Structures in the Sports Building Architecture of Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Antra Viļuma
Recenzents Prakt.doc. A. Lapiņš
Anotācija Bakalaura darba “Koka konstrukcijas Latvijas sporta būvju arhitektūrā” mērķis ir apkopot un sistematizēt informāciju par Latvijā īstenotām lielmēroga sporta būvēm, kurās izmantotas nesošās koka konstrukcijas, lai noteiktu faktorus, kas ietekmē koka konstrukciju izvēli arhitektūras projektos, kā arī koka konstrukciju ietekmi uz sporta ēku arhitektūru. Bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa students Pāvils Rubezis. Pēdējās desmitgadēs Latvijā realizētas vairāk kā divdesmit piecas lielmēroga sporta būves, kurās izmantotas nesošās koka konstrukcijas. Pēc arhitektūras tipoloģijas tās sastāda lielāko ar koka konstrukcijām realizēto publisko būvju skaitu šajā laika periodā. Ņemot vērā, ka sporta būves bieži ir liela mēroga būvobjekti, koka konstrukciju izmantošanai tajās ir nozīmīga loma būvniecības ietekmes uz vidi samazināšanā. Darbam ir ievads, trīs nodaļas, secinājumi, sešdesmit piecu izmantoto avotu saraksts un septiņi pielikumi. Pirmajā nodaļā analizēta sporta būvju tipoloģijas un Latvijas sporta būvju vēsturiskā attīstība. Apkopotas Latvijā realizētas daudzfunkcionālas un vienam sporta veidam paredzētas, slēgta tipa sporta halles un manēžas, ledus halles un peldbaseinu ēkas, kurās izmantotas koka nesošās konstrukcijas. Otrajā nodaļā analizēta koka liellaidumu konstrukciju vēsturiskā attīstība, visplašāk izmantotie liellaiduma konstrukciju veidi. Analizētas arī Latvijas sporta būvēs lietotās koka konstrukcijas, kas iekļauj līmētas koka sijas, rāmjus, liektas līmētā koka konstrukcijas un kombinētas konstrukcijas. Trešajā nodaļā analizēta koka konstrukciju ilgmūžība, to izmantošanas priekšrocības un noteikti koka konstrukciju izvēli ietekmējošie faktori, pamatojoties uz projektētāju un koka konstrukciju ražotāju aptauju un interviju rezultātiem. Pētījuma rezultāti sniedz ieskatu par koka konstrukcijām Latvijā īstenotās sporta būvēs, to ietekmi uz sporta ēku arhitektūru, kā arī par koka konstrukciju izvēli veicinošiem un ierobežojošiem faktoriem Latvijā.
Atslēgas vārdi sporta būves, koka konstrukcijas, sports, arhitektūra, koka būvizstrādājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā sports architecture, wood construction, sport, architecture, glued laminated wooden structures
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2021 11:57:44