Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Studentu patstāvīgā darba vides kvalitāte Latvijā
Nosaukums angļu valodā Quality of the Students Individual Work Space in Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Lekt. J. Pansovs
Anotācija Bakalaura darba galvenais uzdevums ir identificēt studentu pašiniciatīvas un universitāšu iesaisti patstāvīgās darba vides veidošanā, vienlaikus noskaidrot galvenās veidojošās kvalitātes un principus. Lai to noskaidrotu bakalaura darba 1.nodaļā tiek veikta vispārīgā analīze un dažādu kritēriju apkopojums – tiek analizēti attīstības posmi, telpiskās īpašības un motivācijas faktori, kā arī ietekme uz studiju kvalitāti. 2.nodaļā tiek meklēti dažādi tipi šīm vidēm, to klasificēšana un dažādu piemēru analīze, un no tiem noteikti veidojošie faktori. 3. nodaļā tiek veikts Rīgas lielāko universitāšu apsekojums un analīzes veikšana dabā, intervijas un iniciatīvu analīze no studentu un universitāšu puses. 21. gadsimts ir digitalizācijas un tehnoloģiju laiks, kad šķietami visu bez problēmām var izdarīt datorizēti. Taču šis ir arī laiks, kad ļoti strauji pieaug interese un nepieciešamība pēc patstāvīgām darba vidēm, jo īpaši studentu vidū, kuras tiem ir pieejamas jebkurā laikā, tās ir pietiekami ērtas un piemērotas gan studiju, gan citu darbu veikšanai. Darbā tika apkopota un analizēta informācija par koprades telpām vispārīgi, vides tipu klasifikāciju, to veidojošajiem faktoriem un tika pētīta to ietekme uz darba kvalitāti. Tāpat tika aptaujāti studenti un absolventi, veiktas intervijas un apkopota informācija par esošām universitāšu un arī studentu grupu veidotām patstāvīgām darba vidēm. Tika meklēti labi analogie piemēri no Eiropas un, īpaši Skandināvijas, valstīm. Aptauju un interviju rezultātā tika noskaidrotas galvenās vēlmes un nepieciešamības gan no studentiem, gan bibliotēku darbiniekiem, kuriem ikdienā ir diezgan liela saskarsme ar studējošajiem.
Atslēgas vārdi patstāvīgā darba vide, universitāte, studenti, komforts, bibliotēka
Atslēgas vārdi angļu valodā coworking space, university, students, comfort, library
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2021 10:13:03