Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Brūnās teritorijas: jēdziena raksturojums un teritoriju ilgtspējīga integrēšana mūsdienu pilsētā
Nosaukums angļu valodā The Definition of Brownfield and Principles of Sustainable Regeneration
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Agate Eniņa
Recenzents Pētniece L. Akmentiņa
Anotācija Bakalaura darba “Brūnās teritorijas: jēdziena raksturojums un teritoriju ilgtspējīga integrēšana mūsdienu pilsētā” mērķis ir definēt jēdzienu “brūnās teritorijas”, izveidot visaptverošu brūno teritoriju klasifikāciju, kas ir piemērota tieši Rīgas pilsētas kontekstam. Apzināt un apkopot ārvalstu labās prakses piemērus teritoriju ilgtspējīgai attīstībai, analizēt ārvalstu pieredzi un to piemērošanas iespējas Rīgā. Brūno teritoriju apzināšana arhitektūras un pilsētplānošanas diskursā ļauj objektīvāk analizēt tās teritorijas Rīgas pilsētvides attīstības kontekstā, kuras nepieciešams aktualizēt vai prioritizēt ilgtspējīgas vides attīstības sekmēšanai. Lai sasniegtu mērķi, 1. nodaļā aprakstīts brūno teritoriju jēdziens no zinātniskās un normatīvās sapratnes. Ir veikta brūno teritoriju un degradēto teritoriju jēdziena diferenciācija. 2. nodaļā analizēti Rīgas brūno teritoriju vēsturiskie veidošanās faktori. Apkopoti Rīgas brūno teritoriju iespējamie riski un ietekme un sistematizēti brūno teritoriju noteikšanas kritēriji un klasifikācija. 3. nodaļā apkopoti brūno teritoriju attīstības stratēģijas paņēmieni ilgtspējīgas pilsētas attīstības sekmēšanai. Analizēta ārvalstu pieredze un tās piemērošana Rīgas kontekstam. Bakalaura darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju un analīzi, tiek izcelta nepieciešamība Latvijas zinātniskajā apritē integrēt jēdzienu “brūnās teritorijas”, tiek akcentēta brūno teritoriju problemātika Rīgā un galvenie brūno teritoriju reģenerācijas priekšnoteikumi. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studentes Lauras Polkmanes bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs (3) galvenajām nodaļām, deviņām (9) apakšnodaļām, secinājumiem, 60 lappusēm, 22 attēliem, 3 tabulām, 76 izmantotajiem avotiem, pielikumiem.
Atslēgas vārdi brūnās teritorijas; brūno teritoriju jēdziens; degradētās teritorijas; noteikšanas kritēriji; reģenerācijas stratēģijas; brūno teritoriju ilgtspējīga izmantošana mūsdienās.
Atslēgas vārdi angļu valodā brownfield definition; degraded land; classification system; brownfield regeneration; sustainable development.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2021 00:35:37