Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Energoefektivitātes risinājumi biroja ēkas pārvaldīšanā
Nosaukums angļu valodā Energy efficiency solutions for office building management
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Baiba Pļaviņa
Recenzents pētnieks, Mg.oec. Iveta Stāmure
Anotācija Bakalaura darba autors: Ingus Štelcs. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Ph.D. Baiba Pļaviņa. Bakalaura darba temats: Energoefektivitātes risinājumi biroja ēkas pārvaldīšanā. Tēmas aktualitāte pamatojama ar to, ka ēku energoefektivitātes politikai ir galvenā loma ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 4 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 34 attēli, 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu un 32 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba ietvaros izvērtēta energoefektivitātes pasākumu efektivitātes nepieciešamība biroju ēku pārvaldīšanā, izpētīti energoefektivitātes iespējamie risinājumi biroju ēku pārvaldīšanā, kā arī uz aprēķinu pamata sniegts pamatojums un iespējamie risinājumi biroja ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Štelcs I. (2020). Energoefektivitātes risinājumi biroja ēkas pārvaldīšanā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, BUNĪ, 73 lpp.
Atslēgas vārdi energoaudits, energoefektivitāte, biroja ēka, pārvaldīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā energy audit, energy efficiency, office building, management
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.01.2021 15:08:53