Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums IEEE 802.11 ah protokola darbības izpēte 1 MHz frekvenšu joslā
Nosaukums angļu valodā Performance Evaluation of IEEE 802.11 ah Standard at 1 MHz Channel Bandwidth
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs Ingrīda Lavrinoviča
Recenzents Aleksandrs Ipatovs
Anotācija Strauji augošais vienlaicīgi strādājošo IoT iekārtu skaits, kas darbojas 2.4 GHz un 5 GHz frekvenču joslās, rāda piesātinājuma problēmas bezvadu tīklos. Lai risinātu šo problēmu, IEEE 802.11 darba grupa ir izstrādājusi IEEE 802.11ah (Ha-Low) standartu, kas darbojas frekvenču joslā zem 1 GHz. Lai gan IEEE 802.11ah ir raksturīgs mainīgs frekvenču joslas platums intervālā no 1 līdz 16 MHz, lielākā daļa reģionālo noteikumu definē 1 MHz kanāla caurlaides joslu. Maģistra darba mērķis ir novērtēt IEEE 802.11ah standartu raksturojošos parametrus, lai atrastu optimālo risinājumu piesātinājuma problēmu noveršanai bezvadu IoT tīklos, kā arī identificēt jaunas īpašības, kas būtu lietderīgas sarežģītākām uz IEEE 802.11ah standarta balstītām implementācijām. Darbā tika izpētīti IEEE 802.11ah bezvadu tīklu standarta fiziskā slāņa (PHY), kā arī vides piekļuves vadības apakšslāņa (MAC) līmeņu raksturlielumi. Ir veikta IEEE 802.11ah protokola modelēšana ar simulācijas programmu NS-3, kā arī novērtēti nozīmīgākie datu pārraides kvalitāti noteicošie parametri: maksimāli iespējamais pārraides attālums, maksimālais bāzes staciju skaits tīklā, caurlaides kanāla datu pārraides ātrums un jauda. Darba pirmajā nodaļā ir sniegts IoT tehnoloģijas vispārējs pārskats, kā arī tiek pētīti un salīdzināti visplašāk izmantotie bezvadu tīkla standarti. Otrajā nodaļā ir detalizētāk aprakstīta IEEE 802.11ah tehnoloģija un standarta pamatīpašības, savukārt trešajā nodaļā ir veikta IEEE 802.11ah datormodelēšana ar simulācijas programmu NS-3. Datormodelēšanas rezultātu novērtējums un analīze ir atspoguļoti ceturtajā nodaļā. Piektajā nodaļā ir iekļauti maģistra darba galvenie secinājumi.
Atslēgas vārdi zem 1 GHz, IoT, piesātinājuma, bezvadu tīklos, IEEE 802.11ah
Atslēgas vārdi angļu valodā Sub 1 GHz, IoT, saturation, wireless networks, IEEE 802.11ah
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.01.2021 09:08:51