Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Iepakošanas pakalpojumu uzņēmuma finansiālās situācijas uzlabošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Possibilities for Improving the Financial Situation of a Packaging Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Zin.asist. K.Freimanis
Anotācija Darba autore izstrādāja bakalaura darbu, kura temats ir “Iepakošanas pakalpojumu uzņēmuma finansiālās situācijas uzlabošanas iespējas”. Darba mērķis ir veikt iepakošanas uzņēmuma SIA “Polipaks” finanšu analīzi un noteikt tās finansiālās situācijas uzlabošanas iespējas. Darba mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi ir izpētīt uzņēmuma finanšu analīzes teorētiskos aspektus, sniegt pētāmā uzņēmuma aprakstu un tā darbību, novērtēt finanšu vadības un finanšu analīzes praksi pētāmā uzņēmumā, novērtēt pētāmā uzņēmuma finansiālo stāvokli, izstrādāt ieteikumus pētāmā uzņēmuma finansiālās situācijas uzlabošanai un formulēt secinājumus. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir analizēts un apkopots teorētiskais aspekts par finanšu analīzi – tās būtību, mērķiem, uzdevumiem, principiem, veidiem, metodēm, finanšu analīzes koeficientiem, bankrota iespēju un SVID analīzēm. Otrajā nodaļā ir izpētīta iepakošanas pakalpojumu nozare, veikta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Polipaks” saimnieciskas darbības raksturojums, novērtēta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, izmantojot visus finanšu rādītājus un koeficientus, kā arī tika veikta bankrota iespējamība, izmantojot E.Altmaņa modeli. Trešajā nodaļā, pēc iegūtajiem finanšu analīzes rezultātiem un uzņēmuma maksātspēja rādītāju noteikšanas, sniegtas SIA “Polipaks” finansiālās situācijas uzlabošanas iespējas ar SVID analīzes palīdzību. Darba gaitā autore noteica SIA “Polipaks” stiprās puses un vājās puses, kā arī uzņēmuma iespējas un draudi. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma darba finansiālo rezultātu uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 57 lappuses, tas satur 13 tabulas, 14 attēlus, 14 formulas un 4 pielikumus.
Atslēgas vārdi finanšu analīze, iepakojums, iepakošanas pakalpojumi, vertikālā analīze, horizontālā analīze, finanšu rādītāji, SVID analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā financial analysis, packaging, packaging services, vertical analysis, horizontal analysis, financial indicators, SWOT analysis.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2021 08:24:30