Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma tirgus attīstības stratēģijas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development strategies of real estate market in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Regīna Gaynulina
Anotācija Maģistra darba “Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības stratēģijas” mērķis ir analizēt faktorus, kas ietekmē nekustamā īpašuma tirgus attīstības stratēģiju Latvijā. Maģistra darba hipotēze ir sekojoša: nekustamā īpašuma tirgus attīstību Latvijā galvenokārt negatīvi ietekmē nodokļu režīms un regulējums, kā arī IKP. Primārie dati tika iegūti aptaujā, sekundārie - teorētiskajā literatūrā, statistikā un zinātniskajās publikācijās. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: Darba pirmajā daļā ir parādīta nekustamā īpašuma tirgus būtība un nekustamā īpašuma tirgus loma valsts ekonomikā, kā arī uzmanība tiek pievērsta Latvijas nekustamā īpašuma tirgum un aktuālajiem statistikas datiem. Otrajā daļā tika sniegts zinātnisko publikāciju kopsavilkums un analīze, ņemot vērā faktorus, kas ietekmē u nekustamā īpašuma tirgu, kā arī konceptuālās un teorētiskās pieejas nekustamā īpašuma tirgus daudzdimensionālajām ietekmēm. Darba trešajā daļā ir parādīta pētījumā izmantotā metodoloģija, balstoties uz otras nodaļas analīzi, 62 respondentu, kas piedalās aptaujā, izlases aprakstu un pētījuma rezultātus. Hipotēze ir daļēji pierādīta, jo nodokļu režīms negatīvi ietekmē nekustamā īpašuma tirgus attīstību, bet IKP nē. Darbs sastāv no: 80 lappusēm, 10 attēliem, 12 tabulām, 59 literatūras avotiem, 1 pielikuma.
Atslēgas vārdi NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS, TIRGUS ATTĪSTĪBA, ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā REAL ESTATE MARKET, MARKET DEVELOPMENT, DEVELOPMENT STRATEGY
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2021 11:11:18