Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Stratēģiskās attīstības virzieni būvuzņēmumos Indijā
Nosaukums angļu valodā Strategic development directions of construction companies in India
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Austrumu slimnīca, Būvniecības nodaļas vadītājs Edgars Pudzis
Anotācija Maģistra darbs “Stratēģiskās attīstības virzieni būvuzņēmumos Indijā”. Darba mērķis ir izpētīt būvniecības uzņēmuma stratēģisko attīstības virzienu ietekmējošos faktorus un aspektus Indijā. Darba hipotēze ir sekojoša: būvniecības nozares uzņēmuma stratēģisko attīstību ietekmē personāla sniegums, nevis uzņēmuma ārējie faktori, un hipotēze ir pierādīta. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: Pirmajā daļā tiek sniegts analītisks ieskats par Indijas ekonomiku, tās attīstības tendencēm un modeļiem, kā arī par Indijas būvniecības nozari, tās struktūru un finansējumu, tās stratēģisko attīstību pēc mājokļu politikas un dažādu regulējumu izstrādi. Otrajā daļā tiek sniegts teorētisks pārskats par zinātnisko literatūru par stratēģiskās vadības nozīmes un attīstības tēmu, kā arī par būvniecības uzņēmumu stratēģisko attīstību, tās posmiem un faktoriem, kas var ietekmēt šīs stratēģiskās attīstības virzienus. Trešajā nodaļā tiek parādīti Patel celtniecības uzņēmuma gadījumu izpētes un aptaujas rezultāti. Šis pētījums rada pamatu uzņēmuma Patel Construction attīstības stratēģijas izstrādei vai tās atjaunināšanai, tiklīdz tas palīdz koncentrēt vadību uz aspektiem, kurus vadība pēdējā laikā nepietiekoši analizēja, kā to ir pierādījis gadījuma izpēte un aptaujas rezultāti. Darbs sastāv no: 95 lappusēm, 16 tabulām, 15 attēliem, 50 literatūras avotiem un 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi STRATĒĢISKĀ ATTĪSTĪBA, ATTĪSTĪBAS NORĀDES, ATTĪSTĪBA BŪVNIECĪBĀ
Atslēgas vārdi angļu valodā STRATEGIC DEVELOPMENT, DEVELOPMENT DIRECTIONS, DEVELOPMENT IN CONSTRUCTION
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2021 19:34:07