Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga saglabāšana, pielāgojot vēsturisku dzīvojamo kvartālu gandrīz nulles enerģijas prasībām. Vēsturiska dzīvojamā kvartāla reģenerācija Rīgā
Nosaukums angļu valodā Sustainable Preservation of Heritage Whilst Adapting Historic Residential Block to Nearly Zero-energy Requirements. Regeneration of Historic Residential Block in Riga
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Arhitekte A. Jēkabsone
Anotācija Pieaugot jaunbūvju ilgtspējības prasībām, arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā padarīt ilgtspējīgu arī kultūrvēsturisko mantojumu. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzība zonas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā energoefektivitātes aspektam līdz šim nav pievērsta pastiprināta uzmanība. Gandrīz nulles enerģijas ēku prasības, kas kļūst obligātas visām jaunbūvēm Latvijā, šajā darbā tiek izmantotas kā atskaites punkts vēsturiska dzīvojamā kvartāla energoefektivitātes paaugstināšanas potenciāla novērtēšanai. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes maģistrantūras 2.kursa studenta Klāva Galenieka maģistra darba mērķis ir izstrādāt vadlīnijas vēsturiska kvartāla pielāgošanai gandrīz nulles enerģijas prasībām, saglabājot kvartāla kultūrvēsturisko vērtību. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, kurās analizēti, salīdzināti un pētīti dažādi ar energoefektivitāti un vēsturisko mantojumu saistīti jautājumi: 1.nodaļā pētīta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana vēsturisku dzīvojamo kvartālu reģenerācijā, analizēta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas politika un izpētīti jaunas apbūves veidošanas paņēmieni vēsturiskā vidē 2.nodaļā apkopota informācija par energoefektivitātes paaugstināšanu vēsturiskos kvartālos, pētīti paņēmieni gandrīz nulles enerģijas rādītāja sasniegšanai un, kā atjaunojamos energoresursus var izmantot vēsturiskos kvartālos. 3.nodaļā, atbilstoši izvēlētajai metodikai, atlasīts un pēc analizēts dzīvojamais kvartāls Rīgas vēsturiskā centa aizsardzības zonā, tā telpiskie parametri, energoefektivitāte un atjaunojamo energoresursu izmantošanas potenciāls. Darba rezultātā tiek secināts, ka vēsturiskā vidē iespējams sasniegt augstus energoefektivitātes rādītājus, nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu. Balstoties uz pētījuma daļā sasniegtajiem rezultātiem izstrādāts diplomprojekts "Vēsturiska dzīvojamā kvartāla reģenerācija Rīgā". Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 56 lapaspusēm, ieskaitot 14 attēlus, 12 ilustrācijas, 4 tabulas un 7 pielikumus. Maģistra darbam ir 75 informācijas avoti. Diplomprojekts sastāv no grafiskās daļas uz 3 planšetēm 1x2m izmērā un skaidrojošā apraksta, kurš sastāv no 32 lappusēm.
Atslēgas vārdi vēsturisks dzīvojamais kvartāls, reģenerācija, energoefektivitāte, kultūrvēsturiskais mantojums, gandrīz nulles enerģijas ēka, energokopiena
Atslēgas vārdi angļu valodā historic residential block, regeneration, energy efficiency, cultural heritage, nearly zero-energy building, energy-community
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 13:50:22