Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzstāvu dzīvojamo ēku arhitektūra koksnes būvsistēmās
Nosaukums angļu valodā Multi-story Residential Building Architecture in Wood Structures
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Antra Viļuma
Recenzents Lekt. D. Zemešs
Anotācija Lai uzlabotu dzīvošanas apstākļus un veidojot jaunus mājokļus mazinātu ēku radīto ietekmi uz vidi, darba saturā aplūkotas koksnes būvizstrādājumu un to sistēmu lietojums daudzstāvu ēku nesošo konstrukciju izveidei. Apkopota informācija par koksnes būvizstrādājumu ietekmi uz vidi, mehāniskā noturības, ugunsdrošības un akustiskās īpašības. Darba ir strukturēts trīs daļās. Pirmajā daļā apkopota informācija par esošo mājokļu piedāvājumu un pieprasījumu, iedzīvotāju skaita izmaiņu dinamiku Rīgā. Apkopotā informācija papildināta ar detalizētu 15 jaunbūvju projektu izpētes gaitā iegūtiem rezultātiem par mājokļu plānojuma principiem. Rezultāti salīdzināti ar Somijā veiktiem pētījumiem par iedzīvotāju viedokli par koksnes būvizstrādājumu izmantošanu daudzstāvu dzīvojamo ēku būvniecības procesā. Veikta detalizēta izpēte par sešiem ārzemju jaunbūvju projektiem, kuru nesošās konstrukcijas veidotas no koksnes būvizstrādājumiem. Otrajā nodaļā apkopota informācija par būvniecībā izmantoto koksnes materiālu īpašībām un konstruktīvajiem risinājumiem, kokmateriālu degtspēju, ēkas ugunsnoturības uzlabošanas paņēmieniem, akustiskajām prasībām, ietekmi uz vidi, kā arī koka konstrukciju projektēšanā un būvniecībā izmantotajiem normatīvajiem aktiem. Trešajā nodaļā izveidota praktiskās modelēšanas procesā iegūto rezultātu apstrādes struktūra. Analīzes veikšanai izstrādāti divi vienāda apjoma ēku modeļi, kuru risinājumi tiek savstarpēji salīdzināti pēc darba otrajā nodaļā apkopotajiem vērtēšanas kritērijiem. Katram ēkas apjomam izvēlēts atšķirīgs nesošās konstrukcijas materiāls – koksnes būvizstrādājumi un stiegrbetons. Darbs rakstīts latviešu valodā, sastāv no 129 lapaspusēm, ieskaitot 33 attēlus, 13 tabulas, 4 pielikumus, izmantoti 99 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Nesošās koka konstrukcijas, daudzstāvu dzīvojamās ēkas, koka konstrukciju ietekme uz vidi, koka konstrukciju ugunsdrošība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Load-bearing timber structures, multi-storey residential buildings, environmental impact of wooden structures, fire safety of wooden structures.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 05:08:49