Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pilsētvides ūdensmalu vizuāli telpiskā identitāte: vietzīmju loma Daugavas upes baseinā Rīgā. Pārdaugavas peldošais muzejs.
Nosaukums angļu valodā Visual Spatial Identity of Urban Waterfront: Landmarks in the Daugava River Basin in Riga. Pārdaugava Floating Museum
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Doktorants M. Babris
Anotācija Autors: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes maģistra profesionālo studiju 2. kursa studente Laima Daberte Anotācija: Maģistra darbs sastāv no divām daļām: 1. daļa: Pētnieciskais darbs, 2. daļa: Projekta skaidrojošais apraksts. 1. DAĻA: Maģistra darba “ Pilsētvides ūdensmalu vizuāli telpiskā identitāte: vietzīmju loma Daugavas upes baseinā Rīgā ” mērķis ir izpētīt vietzīmju lomu vizuāli telpiskās identitātes veidošanā un to vietrades principus ūdensmalu kontekstā. Izpētīt Rīgas teritorijā ietvertā Daugavas upes baseina vizuāli telpisko identitāti veidojošos aspektus. Lai sasniegtu mērķi, 1. nodaļā tiek pētīta vietas telpiskās uztveres un cilvēka pieredzes saikne ar pilsēttelpas un ūdensmalu telpisko struktūru, savstarpējās mijiedarbības potenciāls. 2. nodaļā pētīts Rīgas pilsētas teritorijas Daugavas upes baseina vizuāli telpiskās struktūras un vietzīmju raksturojums trijos posmos: no Rīgas hidroelektrostacijas līdz Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonai, tās ietvaros un šajā posmā ieplūstošās pietekas, no RVCAZ līdz Daugavas ieplūšanai Rīgas jūras līcī. 3. nodaļā aplūkota vietzīmju loma vizuāli telpiskās identitātes kontekstā, telpisko mākslu simbiozes nozīme vizuāli telpiskās identitātes mērķtiecīgai izpausmei. Balstoties uz apkopoto informāciju, un veiktajiem novērojumiem, secinājumos tiek uzsvērta vietzīmju loma pilsētvides tēla reprezentācijā ūdensmalu kontekstā. 2. DAĻA: 1. nodaļā aplūkotas plānotās projekta teritorijas vēstures un mūsdienu konteksts pilsētas ietvaros, apkārtnes ietekme un aprakstīta projekta koncepcija. 2. nodaļā aplūkota projekta risinājumu arhitektūras daļa un plānotie risinājumi. 3. Nodaļā apskatīti inženiertehnisko risinājumu pamatprincipi, ugunsdrošības risinājumi.
Atslēgas vārdi vietzīmes, pilsētvide, Daugavas baseins, vizuāli telpiskā identitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā landmarks, urban environment, Daugava basin, visual spatial identity.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 00:03:10