Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa elektrosistēmas
Nosaukums SCADA sistēmas modernizācijas iespēju izpēte, pielietojot barošanas līniju modernos kontroles risinājumus
Nosaukums angļu valodā Exploring the possibilities of modernization of the SCADA system applying modern control solutions of feeder lines
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Iļja Korago
Recenzents Aleksejs Bobeško, M.sc.ing., VAS “Latvijas dzelzceļš”, Elektrotehn.pārv.vad.vietn.raž.jaut., aleksejs.bobesko@ldz.lv
Anotācija Šajā maģistra darbā ir sniegta vispārīga informācija par elektrolīnijām, aplūkoti to darbības apstākļi, līniju aizsardzības nostrādes bojājumu gadījumos, kā arī aprakstīti gaisvadu līniju veidi un faktori, kas ietekmē elektrolīniju destrukciju. Ir noteikti galvenie trūkumi bojājuma vietas atrašanā, kā arī piedāvāts veids, kā paātrināt šādu vietu noteikšanas procesu. Diplomdarbā tika izstrādāta jauna metode bojājumu vietu atrašanai Latvijas dzelzceļa gaisvadu līnijās. Darba pamatuzdevums: samazināt SCB ierīču elektroapgādes pārtraukuma laiku, ko izraisa uz gaisvadu līnijām radušies bojājumi. Pētījuma objekts: A-OMP SIGNAL ierīces darbspēja un darbības princips Latvijas dzelzceļa līnijās. Pētījuma praktiskās daļas ietvaros tika veikta A-OMP SIGNAL ierīces uzstādīšanas varianta piedāvāšana 10 kV gaisvadu līnijā Ieriķi-Cēsis, tika pētīta šīs ierīces darbības princips apakšstacijās, kā arī noteiktas šādas iekārtas izmantošanas galvenās priekšrocības. Ir noteikti A-SIGNAL OMP ierīces iestatījumi, ko nepieciešams uzstādīt to darbībai. Piedāvātā iespēja, kādā varētu būt iespējama informatīvo rindiņu atspoguļošana SIA “KTN” SCADA tālvadības sistēmā pēc A-OMP SIGNAL ierīces uzstādīšanas. Maģistra darba mērķis: samazināt vilcienu kavēšanās laiku, tādējādi samazinot Latvijas dzelzceļa izdevumus bojājumu novēršanai kā arī kravas un pasažieru vilcienu kavēšanās radītus izdevumus. Diplomdarbs sastāv no 64 lappusēm, tajā ir 50 attēli un 7 tabulas. Veidojot šo darbu, tika izmantoti 15 avoti.
Atslēgas vārdi A-OMP SIGNAL pielietošana gaisvadu līnijas;
Atslēgas vārdi angļu valodā Using A-OMP SIGNAL at hight voltage lines;
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2021 23:59:35