Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Kanalizācijas sistēmas nodrošināšanas spēju paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā ilgtermiņa elektroenerģijas pārrāvuma gadījumā
Nosaukums angļu valodā Increasing the Capacity of the Sewerage System to Provide in Daugavpils City Municipality in Case of Long-Term Elektricity Interruption
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Dmitrijs Karpovs
Recenzents Mihails Urbans, DCAI pētnieks, Mg.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekta darba autore: Katrīna Zinčenko Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandiera vietnieks Dmitrijs Karpovs Diplomprojekta tēma: “Kanalizācijas sistēmas nodrošināšanas spējas paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā ilgtermiņa elektroenerģijas pārrāvuma gadījumā” Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 73 lappusēm. Diplomprojekts satur 1 tabulu, 15 attēlus un 2 pielikumus. Diplomprojekta izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 25 informācijas avoti. Galvenie informācijas avoti: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Katastrofu riska novērtēšanas rekomendācijas, SIA „Daugavpils ūdens” iekšējie dokumenti. Diplomprojektā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir piedāvāt pieeju kanalizācijas sistēmas nodrošināšanas spējas paaugstināšanu ilgtermiņa elektroenerģijas pārrāvuma gadījumā. Turklāt, 2020.gadā stājās spēkā Valsts civilās aizsardzības plāns un Daugavpils pašvaldībai šobrīd ir jāizstrādā sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns, kurā ir jāiekļauj informācija par pašvaldībā iespējamām katastrofām, tajā skaitā avāriju ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā. Teorētiskajā daļā tiek apskatīti un izvērtēti normatīvie akti, kuri reglamentē Daugavpils pilsētas kanalizācijas sistēmas darbību. Izpētīts darbību kopums kanalizācijas sūkņu stacijas iekārtu un elektrisko iekārtu remonta procesā, kad ir iespējamais vai esošais bojājums centralizētās ūdensapgādes sistēmā vai centralizētās kanalizācijas sistēmā. Analizēta uzņēmuma „Daugavpils ūdens” bojājumu un uzlabojumu statistika gadu gaitā, kā arī veikta intervija par kritiskā pakalpojuma noturību. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta riska novērtēšanas metodika, kura izmantota riska novērtēšana praktiskajā daļā. Analītiskās daļas ietvaros tika noskaidrota kanalizācijas un ūdensvada sistēmas nepārtrauktības nodrošināšana Daugavpils lielākajos uzņēmumos. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā analizēto un apkopoto informāciju, ir izstrādāta riska veidlapa avārijas ūdensapgādes, notekūdeņu un kanalizācijas sistēmā. Diplomdarbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Kanalizācija, elektroenerģija, pārrāvums, ilgtermiņš
Atslēgas vārdi angļu valodā Power outage, sawerage system, capacity building,
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2021 23:13:53