Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēku dzēšana augstceltnēs, tās īpatnības un bīstamie faktori, to samazināšana
Nosaukums angļu valodā Firefighting in High-Rise Buildings, its Features and Dangerous Factors, their Reduction
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Uģis Vējš
Recenzents Georgijs Kiseļovs, Mg.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsgrošības un civilās aizsardzības 2. kursa students Emīls Balodis Diplomprojekta tēma: “Ugunsgrēku dzēšana augstceltnēs, tās īpatnības un bīstamie faktori, to samazināšana”. Diplomprojekts sastāv no 50 lappusēm, 31 attēla, 2 tabulām un 1 pielikuma. Diplomprojekta mērķis – Pilnveidot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta taktiskos risinājumus ugunsgrēku dzēšanā augstceltnēs, izmantojot jau pieejamo aprīkojumu. Diplomprojekta hipotēze - Apzinot ugunsgrēka īpatnības un bīstamos faktorus ir iespējams samazināt ugunsgrēka radītās sekas augstceltnēs, uzlabot un atvieglot ugunsdzēsēju – glābēju darbu notikumu vietā. Darba izstrādē pielietotas šādas pētīšanas metodes: teorētiskā – veicot pieejamās literatūras un normatīvos aktus, empīriskā – datu savākšana un statistikas analīze, kā arī tika veikta jaunākā pieejamā aprīkojuma pielietošana un izmēģināšana. Analītiskajā dāļā autors veica normatīvo aktu analīzi par ugunsgrēku dzēšanu, noteica, kas ir augstceltnes, apkopoja informāciju par augstceltnēm Latvijā un darba aizsardzības prasībām. Teorētiskajā daļā apkopota informācija par ugunsgrēku statistiku pasaule, lai noteiktu bīstamos faktorus un īpatnības un iespējas, kā samazināt ugunsgrēka radītās sekas. Praktiskajā daļā autors pielietoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta jaunāko aprīkojumu – bezpilota gaisa kuģus, lai noteiktu vai tie ir pielietojami ikdienas darbā.
Atslēgas vārdi augstceltnes, ugunsgrēku dzēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā high-rise buildings, fire fighting
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2021 22:06:00