Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Publisko telpu struktūra lielmēroga dzīvojamajos rajonos: kopienu centrs "Anniņmuiža" Rīgā
Nosaukums angļu valodā Public Space in Large-scale Residential areas: Community Center “Anniņmuiža’’, Riga
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Guntis Grabovskis
Recenzents Arhitekte V. Polkovņikova
Anotācija Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes 2. kursa maģistra profesionālo studiju programmas studenta Kristapa Priedes maģistra darba nosaukums ir „Publisko telpu struktūra lielmēroga dzīvojamajos rajonos; Kopienas centrs ‘’Anniņmuiža”. Projekta mērķis ir izpētīt lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās apbūves situāciju mūsdienās, šo struktūru nepieciešamības, un to ietekmi uz sabiedrības mijiedarbību, kā arī prognozēt to attīstību, ievērojot vēsturiskās izaugsmes un plānotās perspektīvās prioritātes. Pamatojoties uz izpētes datiem, izstrādāt publiskās kopienas attīstības vadlīnijas un projektu, kā publisko telpu struktūru kopumu lielmēroga dzīvojamajos rajonos. 20. gadsimta otrajā pusē strauji pieaugošajam iedzīvotāju skaitam pilsētās, tām pieguļošajās teritorijās vai to centros tika uzbūvēti mikrorajoni un mikrorajonu kopumi, t.i. lielmēroga dzīvojamie rajoni. Mūsdienās postpadomju laiku plānošanas pamatprincipi ir realizējušies dažādu sociālu un telpisko problēmu kopumā. Publisko telpu nepieciešamības šo mikrorajonu iedzīvotājiem un funkcijas lietotājiem ir būtiski mainījušās. Šī brīža situācija atspoguļo sabiedrisko funkciju pildošu telpu trūkumu mikrorajonu apbūvē. Iedzīvotāju aptaujas dati liecina, ka šo publisko funkciju pilda komerciāla tipa ēkas. Kā būtisku mikrorajonu vides nepilnību iedzīvotāji minējuši nodarbību, kultūras, izglītības, multifunkcionālu un citu telpu trūkumu, kas būtiski ietekmē mikrorajonu telpiskās un iedzīvotāju dzīves kvalitātes aspektus. Maģistra darba galvenais uzdevums ir kvalitatīva sabiedriskā centra izveide lielmēroga dzīvojamajos rajonos, kas atbilstu kvalitatīvas un ilgtspējīgas plānošanas principiem. Maģistrā darbā kā indikators lielmēroga dzīvojamo rajonu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai tiek piedāvāts publisko telpu struktūru un kopienu centru izbūve. Izveidot mikrorajonu attīstības alternatīvu: nodrošināt pulcēšanās telpu izveidi ar kvalitatīvu sabiedrības iesaistīšanos, kas veicinātu teritorijas ierdzīvotāju piederības sajūtu un izceltu vietas identitāti. Diplomprojektā Imantas teritorijā esošajai ‘’Anniņmuižai’’ pielāgot kopienas centra funkciju, izmainot un papildinot esošo ‘’Anniņmuižas’’ teritorijas apbūvi, dodot piekļuvi tās apkārtējās teritorijas iedzīvotājiem un citiem interesentiem. Darbs apjoms: 111 lpp, 15 attēli, 2 tabulas, 56 informācijas avoti Atslēgas vārdi: lielmēroga dzīvojamais rajons, mikrorajons, kopienu centrus, publiskā telpa
Atslēgas vārdi Imanta, Anniņmuiža, Kopienas centrs, Publiskās telpas, apkaimes centrs,
Atslēgas vārdi angļu valodā Imanta, Anniņmuiza, Community center, Public spaces, Neighborhood center,
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2021 19:35:10