Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības personāla zināšanu pārneses stratēģija
Nosaukums angļu valodā Knowledge transfer strategy for sales staff
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Anita Kalniņa, AS Mogo Car Finance personāla direktore
Anotācija Barščevska V. Tirdzniecības personāla zināšanu pārneses stratēģija: Maģistra darbs/ V. Barščevska, I. Ozoliņa–Ozola. - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021.–128. lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 128 lpp., tajā iekļauti 59 attēli, 38 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu, 36 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir noskaidrot tirdzniecības personāla zināšanu pārneses būtiskākus ietekmes faktorus un izstrādāt zināšanu pārneses stratēģiju sporta preču mazumtirdzniecība specializētajiem veikaliem. 1. Daļā tika analizēta mazumtirdzniecības nozare, sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, sniegts mazumtirdzniecības uzņēmuma pārdevēju profesijas raksturojums, analizētas personāla apmācību nozares aktualitātes; 2. daļā tika analizēta zinātniska literatūra par zināšanu pārneses procesu, sniegts zināšanu pārneses stratēģiju izvērtējums, ir aprakstīta un pamatota pētījuma metodoloģija; 3. daļā tika izstrādāta zināšanu pārneses stratēģija sporta preču mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem, tika veikts autores empīriskais pētījums, apkopoti tā rezultāti, tika analizētas zināšanu pārneses stratēģiju alternatīvas un pamatota stratēģijas izvēle projekta dāļās īstenošanai; 4. daļā tika izstrādāts zināšanu pārneses projekts SIA “SPORTLAND” uzņēmumam. Darba izstrādes rezultātā secināts, ka personām, kuras ir atbildīgas par pārdevēju apmācībām uzņēmumā ir jāsaprot, ka apmācību efektivitāte var būt sasniegta tikai ar zināšanu pārneses veicināšanu. Zināšanu pārnese ir loģisks apmācību turpinājums, kas padara apmācību laikā apgūto par uzņēmuma sniegumu. Zināšanu pārneses stratēģijas izstrādē ir jāņem vērā katra uzņēmuma specifika un faktorus, kas tieši tajā uzņēmuma kavē, vai veicina zināšanu pārnesi.
Atslēgas vārdi Zināšanu pārnese, mazumtirdzniecība, mazumtirdzniecības pārdevēji, personāla apmācības, apmācību efektivitāte, zināšanu pārneses stratēģija, tirdzniecības uzņēmumi, sporta preču tirdzniecība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Knowledge transfer, retail, retail sales, staff training, training effectiveness, knowledge transfer strategy, sports goods sales.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2021 22:25:03