Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Attālinātā darba ietekme uz Latvijas reģionu ekonomisko attīstību
Nosaukums angļu valodā Impact of Remote Work on the Economic Development of Regions of Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Zin.asist. K.Plotka
Anotācija Maģistra darba autore Oļesja Markova izstrādāja darbu, kura temats ir „Attālinātā darba ietekme uz Latvijas reģionu ekonomisko attīstību”. Maģistra darba mērķis ir novērtēt attālinātā darba ietekmi uz Latvijas reģionu ekonomisko attīstību un izstrādāt rekomendācijas ekonomiskās situācijas uzlabošanai un iedzīvotāju labklājības līmeņa veicināšanai, izmantojot attālināta darba priekšrocības. Šajā darbā tiek apskatīti ekonomiskas attīstības un attālinātā darba centru teorētiskie aspekti – kas ir ekonomiskā attīstība un kā to var izmērīt, kas ir attālinātais darbs un kādas ir attālinātā darba formas, priekšrocības un trūkumi. Šī darba ietvaros tika izpētīts, vai strādājot attālināti var palielināt ienākumu līmeni. Lai novērtētu Latvijas reģionu ekonomisko attīstību, tiek analizēti sekojošie rādītāji: IKP, iedzīvotāju skaits un migrācija, nodarbinātība un bezdarbs, darba samaksa, teritoriju attīstības indekss Latvijā un tās reģionos u.c. Maģistra darba ietvaros tika veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja ar mērķi noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli par attālināto darbu, viņu pieredzi šajā jomā un gatavību vienmēr strādāt attālināti. Šī darba ietvaros tika aprēķināts attālinātā darba potenciāls Latvijā un tās reģionos ar nolūku saprast, vai attālinātais darbs varētu kļūt par dominējošā vairākuma tradicionālo nodarbinātības formu. Pētījumā rezultātā tika izstrādātas rekomendācijas Latvijas uzņēmumiem un valsts institūcijām, kuras var palīdzēt, izmantojot attālināta darba priekšrocības, veicināt ekonomisko attīstību un sabiedrības labklājību Latvijas reģionos. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 92 lappuses. Darbā ir iekļauti 45 attēli, 8 tabulas un 2 pielikumi uz 8 lpp. Darbā izmantotas 50 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi attālinātais darbs, reģionu attīstība, ekonomiskā attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā remote work, regional development, economic grows, telework, smart work
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2021 12:46:57