Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Mobilitātes attīstības iespējas Valmierā
Nosaukums angļu valodā Mobility Development Opportunities in Valmiera
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Nod. vad. I.Bušovska
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Pilsētu un reģionu inženierekonomikas programmas 2. studiju gada studente Marta Amoliņa maģistra darba ietvaros pēta mobilitātes attīstības iespējas Valmierā. Darba zinātniskais vadītājs ir Mg. oec., Dipl. oec. Uldis Kamols. Maģistra darba ietvaros tiek pētīts vispārīgs mobilitātes jēdziens, apzināti dažādi mobilitātes veidi un to pielietojums. Tāpat iegūti vispārīgi dati par Valmieru, ģeogrāfisko novietojumu, infrastruktūru, iedzīvotājiem pilsētā, to izvietojumu un nodarbinātību. Veikta 239 Valmieras iedzīvotāju aptaujāšana, lai izsaprastu respondentu mobilitātes paradumus un ierosinājumus to uzlabot. Kā arī piedāvāti risinājumi mobilitātes ilgtspējīgai uzlabošanai Valmierā, ņemot vērā respondentu atbildes un Valmieras pilsētas pašvaldības līdz šim apkopoto informāciju, noteikta risinājumu ieviešanas secība un ieguvumi un izdevumi no atsevišķu mobilitātes uzlabojumu ieviešanas. Veiktā maģistra darba rezultāti norāda, ka pilsētu attīstība ir jāveic saskaņā ar pilsētas novietojumu, iedzīvotāju skaitu un pats svarīgākais iedzīvotāju reālām vajadzībām. Pilsētā attīstot infrastruktūru svarīgi ir realizēt ilgtspējīgus projektus, lai tie kalpotu ilgam laika periodam un varētu tikt pielāgoti dažādām sabiedrības daļām. Maģistra darbs sastāv no 95 lappusēm, 8 tabulām, 66 attēliem un 1 pielikuma.
Atslēgas vārdi mobilitāte, Valmiera, ilgtspējīga attīstība, infrastruktūra, ikdienas maršruts
Atslēgas vārdi angļu valodā mobility, Valmiera, sustainable development, infrastructure, daily route
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2021 12:29:47