Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Sērijveida dzīvokļa īpašuma vērtēšana hipotekārās kreditēšanas vajadzībām
Nosaukums angļu valodā The valuation of a standard-type apartment for the needs of mortgage lending
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Elza Muraševa
Recenzents Dr. Raja Kočanova
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir veikt tipveida dzīvokļa tirgus vērtības noteikšanu kreditēšanas vajadzībām uz diviem novērtēšanas datumiem – pirms un pēc Covid-19 pandēmijas, izmantojot tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeju un analizēt minētajā laika periodā notikušās izmaiņas konkrētajā tirgus segmentā. Šī tēma ir aktuāla, jo daudzdzīvokļu ēkas ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa un tieši dzīvokļu īpašumu tirgus ir viens no aktīvākajiem dzīvojamo platību tirgus segmentiem, kuru ir skarusi Covid-19 pandēmijas ietekme. Bakalaura darba apjoms ir 84 lapas. Tas sastāv no 4 daļām, kas ietver 8 attēlus un 7 tabulas, 8 secinājumiem un 8 priekšlikumiem, 47 izmantotās literatūras avotiem. Darbam pievienoti 2 pielikumi, kas satur salīdzināmo objektu fotoattēlus un grafiskā daļa, kurā ir aplūkojami liela izmēra attēli, autores veidotie izpētes gaitā iegūto datu apkopojošie grafiki un tabulas. Ievadā norādīta darba tēmas aktualitāte, formulēts bakalaura darba mērķis un tā sasniegšanai veicamie uzdevumi, aprakstīta bakalaura darba izstrādes metodoloģija. Analītiskajā daļā sniegta informācija par nekustamā īpašuma vērtēšanas procesa īstenošanu Latvijas Republikā, pakalpojuma iespējamiem izmantošanas mērķiem un mērķauditoriju, nekustamo īpašumu objektu tirgus vērtību ietekmējošiem faktoriem, kā arī tirgus situācijas izmaiņām Rīgas pilsētā un Rīgas rajonā Covid-19 pandēmijas ietekmē. Projekta aprēķinu daļā veikti Vērtējamā objekta tirgus vērtības aprēķini uz abiem novērtēšanas datumiem, balstoties uz tirgus situācijas izpēti apskatāmajā tirgus segmentā. Tehnoloģiskajā daļā veikts detalizēts tirgus vērtības aprēķinu gaita apraksts. Darba un dabas aizsardzības daļā izanalizēti nekustamā īpašuma vērtētāju darba apstākļi un riski, kuriem vērtētāji pakļauti darba pienākumu izpildes laikā. Bakalaura darba nobeigumā tēžu veidā apkopoti secinājumi svarīgākajām atziņām, kas izriet no darbā veiktajiem pētījuma rezultātiem un sniegtas atbildes uz ievadā formulētajiem mērķiem, kā arī priekšlikumi secinājumos atspoguļoto jautājumu risināšanai.
Atslēgas vārdi vērtēšana, vērtētāji, tirgus vērtība, nekustamais īpašums, dzīvoklis, sērijveida, tipveida, covid-19, pandēmija, nekustamā īpašuma tirgus, tirgus pieeja, salīdzināmo darījumu pieeja
Atslēgas vārdi angļu valodā valuation, appraisal, appraiser, real estate, market value, apartment, real estate market, standart, Covid-19, pandemic, market approach, comparable transaction method
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2021 11:48:34