Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Informācijas tehnoloģijas izmantošana projektu pārvaldības automatizācijai valsts finanšu institūcijās
Nosaukums angļu valodā The Use of Information Technologies to Automate Project Management in Government Financial Institutions
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Rūta Pirta-Dreimane
Recenzents Dr. math. Viineta Minkēviča
Anotācija Valsts finanšu institūciju projektu pārvaldības process tipiski ietver apjomīgu dokumentācijas apmaiņu starp dažādām iesaistītajām pusēm un to darbu pārvaldību, kas paver iespējas procesa automatizācijai. Ieviešot projektu pārvaldības automatizācijas risinājumu, rūpīgi veicot risku analīzi, tas ne tikai nodrošina efektīvu resursu izmantošanu, bet arī rada procesu caurspīdīgumu un noder datu analītikai jaunu lēmumu pieņemšanā. Maģistra darba mērķi ir: (1) veikt analīzi informācijas tehnoloģiju risinājumu izmantošanas iespējām projektu pārvaldības automatizācijai; (2) izstrādāt piedāvājumu projektu pārvaldības procesu automatizācijai valsts finanšu institūcijām, lai uzlabotu projektu pārvaldības efektivitāti un paaugstinātu informācijas kvalitātes rādītājus. Maģistra darba uzdevumi ir: (1) izpētīt finanšu institūciju projektu vadības specifiku un iespējamos riskus; (2) izpētīt risku analīzes metodes; (3) izpētīt efektīvas projektu pārvaldības automatizācijas vadlīnijas un labo praksi; (4) izstrādāt vadlīnijas automatizācijas pieeju un izmantojamo risinājumu izmantošanai valsts finanšu institūciju projektu pārvaldībā. Šo mērķu īstenošanai tika veikta literatūras analīze, gadījuma izpēte valsts finanšu institūcijā, informācijas tehnoloģiju nozares speciālistu intervijas, kā arī izstrādātas vadlīnijas pētāmās problēmas uzlabošanai. Maģistra darba autore secina, ka projektu automatizācijas risinājumu ieviešana valsts finanšu institūcijās veicina projekta pārvaldības efektivitāti, kā arī uzlabo informācijas kvalitātes rādītājus un samazina resursu patēriņu. Darba apjoms - 90 lpp., 12 tabulas, 10 attēli un 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Projektu pārvaldības automatizācija; risku analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management automation; risk analysis
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2021 10:22:49