Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Paaugstinātas bīstamības nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums angļu valodā Management of high-risk real estate
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Raja Kočanova
Recenzents Dr. Kristīne Fedotova
Anotācija Bakalaura darbā tiek pētīti paaugstinātas bīstamības nekustamā īpašuma objekti un to pārvaldīšanas teorētiskie un praktiskie aspekti. Pētījuma mērķis ir izpētīt un analizēt naftas termināļa pārvaldīšanas un, no pārvaldīšanas uzdevuma izrietošās, uzturēšanas darbības. Tiek izvērtētas iespējas naftas termināļa, ekonomiski pamatotai, pārvaldībai un strukturētai paaugstinātas bīstamības objekta pārvaldīšanas organizēšanai. Darbā tiek piedāvāti dažādi pārvaldīšanas darbības metožu risinājumi. Darba analītiskajā daļā autors veic tādu literatūras avotu kā mācību grāmatu, Latvijas Republikas likumdošanas dokumentu, normatīvo aktu, paaugstinātas bīstamības objektu un naftas termināļu raksturojošu analīzi. Šajā daļā autors veic arī “SVID” analīzi, lai izprastu un izvērtētu “Neste Latvija” Rīgas termināļa darbību. Tai seko projekta aprēķinu daļa, kurā tiek teorētiski salīdzināti un ekonomiski pamatoti tehniskie risinājumi un sniegti energoefektivitāti veicinoši priekšlikumi. Šajā nodaļā tiek veikti arī nepieciešamie aprēķini, kuri saistīti ar paaugstinātas bīstamības objektu pārvaldīšanas uzdevumu risināšanu. Tehnoloģiskajā daļā autors piedāvā noteiktu darbības modeli naftas termināļa pārvaldīšanas darba strukturēšanai un pārvaldības funkciju organizēšanai, kā arī “Neste Latvija” Rīgas termināļa pārvaldīšanas procesu izpildes rīcības plānu. Pētījuma noslēgumā tiek vērtēti darba un vides aizsardzības aspekti paaugstinātas bīstamības objektos un naftas terminālī, kā arī darba vides riska novērtējums un tā veikšana. Ņemot vērā darba izpildes gaitā iegūtās zināšanas un informāciju, ir iespējams secināt, ka optimāla un atbilstoša paaugstinātas bīstamības objektu pārvaldības procesu darba metožu izvēle sekmē pārvaldīšanas kvalitāti un atbilstošākā finansu modeļa izvēli. Aplūkojot energoefektivitātes un inženierkomunikāciju raksturojumu un pētījumus par tiem, iespējams veikt atbilstošāko izvēli dažādu tehnisku risinājumu veikšanai plašu administratīvu telpu un telpu ar īpašām ventilācijas prasībām inženierkomunikāciju ierīkošanai un to regulēšanai. Ņemot vērā īpašas un paaugstinātas bīstamības vides un objektu raksturojumu šajā darbā, iespējams izdarīt secinājumus un gūt priekšstatu par šādu objektu pārvaldīšanas darba veikšanu un organizēšanu, kā arī par tā īpašām prasībām no juridiskajiem un drošības aspektiem. Darbs kopumā izklāstīts 75 lappusēs, tajā iekļautas 13 tabulas, 7 formulas un 22 attēli. Darbā izmantoti 28 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Paaugstinātas bīstamības, īpašuma pārvaldīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Increased dangers, property management
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2021 17:47:39