Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamo iekārtu, speciālā aprīkojuma un tā normu analīze un pilnveide
Nosaukums angļu valodā The Analysis and Improvement of the Firefighting and Rescue, as Well as of Special and Technical Equipment and their Regulations
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Jemeļjanovs
Recenzents Juris Ļabis, Mg.sc.ing., Mg.iur.
Anotācija Diplomprojekta autors: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Iepirkumu un nodrošinājuma pārvaldes Nodrošinājuma stratēģijas nodaļas inspektore virsleitnante Viktorija Politika. Diplomprojekta tēma: ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbiem nepieciešamo iekārtu, speciālā aprīkojuma un tā normu analīze un pilnveide. Diplomprojekta mērķis ir aktualizēta materiāla sagatavošana normatīvā akta, kas nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbiem nepieciešamo iekārtu, kā arī speciālo un tehnisko aprīkojumu un to normas, projektam. Darba analītiskajā daļa izpētīts spēkā esošais normatīvais regulējums, kas nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbiem nepieciešamo iekārtu, kā arī speciālo un tehnisko aprīkojumu un to normas. Apzināta kaimiņvalstu pieredze. Veikta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvās darbības statistiskā analīze un Baltijas valstu statistisko datu salīdzinošā analīze. Teorētiskajā daļā ir izpētīts un izanalizēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā esošais nodrošinājums ar ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālā un tehniskā aprīkojuma un nodrošinājuma normas. Izstrādāta aptaujas anketa, lai noteiktu struktūrvienībās esošā speciālā un tehniskā aprīkojuma un iekārtu faktisko daudzumu, kā arī, noskaidrotu optimālo nepieciešamo speciālā un tehniskā aprīkojuma un iekārtu daudzumu. Veikta aptaujas anketu analīze. Praktiskajā daļā veikti aprēķini situācijas izskaidrošanai. Izstrādāts praktiski pielietojams materiāls, normatīvā akta, kas nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbiem nepieciešamo iekārtu, kā arī un tehnisko aprīkojumu un to normas, projektam. Noformulēti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darbs satur 59 lapaspuses, 6 daļas, 6 nodaļas, 3 apakšnodaļas, 10 tabulas, 16 attēlus, 4 pielikumus, izmantotās literatūras sarakstā norādīti 26 avoti.
Atslēgas vārdi ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbiem nepieciešamo iekārtu, speciālā aprīkojuma normas
Atslēgas vārdi angļu valodā equipment necessary for fire-fighting and rescue operations, special equipment and standards
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2021 14:45:12