Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Civilās aizsardzības moduļa “Glābšanas darbi plūdos, izmantojot laivas (Flood Rescue using Boats – FRB)” izveide Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Nosaukums angļu valodā Civil Protection Module “Flood Rescue using Boats – FRB”in the National Fire and Rescue Service
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ivo Mežulis
Recenzents Mihails Urbans, DCAI pētnieks, Mg.sc.ing.
Anotācija Anotācija Diplomprojekta darba CA moduļa "Glābšanas darbi plūdos, izmantojot laivas (Flood Rescue using Boats - FRB) izveide Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” mērķis ir izstrādāt pasākumu klāstu un priekšlikumus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) resursu iesaistei, lai izveidotu ES CA mehānisma prasībām atbilstošu FRB moduli, lai noteiktu VUGD pieejamos resursus FRB moduļa izveidei un turpmāk to iesaistītu plūdu seku likvidēšanas darbos Latvijā (galvenokārt) un Eiropā, kā arī lai reģistrētu to Vienotajā ārkārtas situāciju sakaru un informācijas sistēmā “CECIS” (no angļu val. – Common emergency comunication and information system). Darba izstrādes gaitā autors veica FRB moduļa izveidei nepieciešamo resursu izpēti, aprēķinus un izvēli, lai noteiktu piemērotākās moduļa tehniskās komponentes, kā arī noteica personāla atlases kritērijus, apmācību programmu, apmācību izmaksas un darba apģērba iegādes izmaksas. Tika veikta amatpersonu aptauja izmantojot Google veidlapu sistēmu, kur anketas varēja aizpildīt amatpersonas no visām VUGD teritoriālajām struktūrvienībām. Darba izstrādes gaitā tika sasniegti rezultāti un iegūti dati, kas liecināja par VUGD spējām izveidot FRB moduli un tā turpmāko izmantošanu glābšanai plūdos. Tika izvirzīti priekšlikumi FRB moduļa izveidošanai un atsevišķu nosacījumu ievērošanai moduļa veidošanas procesā. Diplomprojekta darbs sastāv no 62 lappusēm 7 tabulām, 29 attēliem, 4 pielikumiem un 22 izmantotajiem avotiem.
Atslēgas vārdi Civilās aizsardzības moduļa "Glābšanas darbi plūdos, izmantojot laivas (Flood Rescue using Boats - FRB)" izveide Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Atslēgas vārdi angļu valodā Civil Protection module "Flood Rescue using Boats - FRB" in the National Fire and Rescue Service
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2021 13:23:28