Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Bezpilota gaisa kuģu apmācības sistēmas pilnveidošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Nosaukums angļu valodā Improvement of Unmanned Aircraft Training System in the State Fire and Rescue Service
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Vunders Zitāns
Recenzents Georgijs Kiseļovs, Mg.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekts par bezpilota gaisa kuģu apmācības sistēmas pilnveidošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā sastāv no trīs daļām. Šīs daļas sevī ietver teorētisko un praktisko darbu. Pirmajā daļā tiek aprakstīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības virziens, funkcijas un mērķi. Kā arī tiek apkopota informācija ar iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, kuri attiecas uz bezpilota gaisa kuģu lidojumiem. Otrajā daļā tiek aprakstīts par bezpilota gaisa kuģu ieviešanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Tiek minētas izietās darbības, lai bezpilota gaisa kuģus un saistošo aprīkojumu varētu iegādāties un veiksmīgi integrēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Kā arī tiek minēta citu valstu pieredze ar bezpilota gaisa kuģu apmācības ieviešanu. Trešajā daļā tiek aprakstīta Moodle sistēma, kuras izveidei tika ieguldīts praktisks darbs izveidojot vizuālo materiālu gan video formātā, gan aprakstot teorētiski par dienestā pieejamajiem bezpilota gaisa kuģiem. Izmantotās literatūras un avotu grupu uzskaitījums: Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas normatīvie akti, vispārējā literatūra, publiski pieejamie statistikas dati, interneta resursi. Diplomprojekta apjoms ir 45 lappuses, bez pielikumiem. Darbā tika iekļauti 40 attēli un 2 tabulas.
Atslēgas vārdi Bezpilota gaisa kuģu apmācības sistēmas pilnveidošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Unmanned Aircraft Training System in the State Fire and Rescue Service
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2021 12:15:08