Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsdrošības prasību piemērošanas problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Problems and Solutions of Application of Fire Safety Requirements
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Tomass Lausmā
Recenzents Juris Ļabis, Mg.sc.ing., Mg.iur.
Anotācija Diplomprojekta mērķis: Informatīvā materiāla izstrāde ar Ugunsdrošības noteikumu ugunsdrošības prasību skaidrojumiem. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tiek pētīta un analizēta normatīvo aktu bāze, kas regulē un nosaka ugunsdrošības prasības un atbildību par to ievērošanu un izpildi, tiek izskaidrota vārda “interpretācija” būtība, jēga un metodes. Tiek analizēta VUGD amatpersonu prakse ugunsdrošības prasību skaidrošanā un noskaidroti objektos biežāk konstatētie Ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpumi. Analītiskajā daļā tiek veikta objektos atbildīgo personu un VUGD amatpersonu anketēšana par ugunsdrošības prasību izpratni, ugunsdrošības prasību skaidrojumu nepieciešamību. Tiek atspoguļota līdzšinējā VUGD amatpersonu prakse prasību skaidrošanā un informācijas sniegšanā ugunsdrošības jomā un aprakstītas nepilnības VUGD amatpersonu uzraudzības darbā. Praktiskajā daļā tiek izstrādāti un apkopoti Ugunsdrošības noteikumu prasību skaidrojumi, veikts pētījums par ventilācijas gaisa apmaiņas biežumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu virtuvēs un izmantojot mērierīci tiek veikti gaisa apmaiņas biežuma mērījumi, kā arī praktiskajā daļā tiek veikts pētījums par durvju atvēršanai no iekšpuses nepieciešamo laiku.
Atslēgas vārdi Ugunsdrošības prasības
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire safety requirements
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2021 12:02:28