Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Aseptiskas vides konteiners vienreizējai preparāta iepildīšanai un tā iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīce
Nosaukums angļu valodā Single-use container for final product filling under aseptic conditions and its support device for delivering internal pressure
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Toms Kusiņš
Recenzents Dr. fiz. Alvis Bernāns, PSKUS, medicīnas fiziķis, Alvis.bernans@stradini.lv
Anotācija Inženierprojekta mērķis izstrādāt hermētisku konteineri, kas spētu nodrošināt aseptisku vidi radiofarmaceitisko preparātu iepildīšanas laikā un tai nepieciešamo automatizētu iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīci. Aprakstošā daļa sastāv no literatūras apskata par komplektēšanas iespējām un piemērojamām prasībām konteinera un tā iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīcei, aseptiskas vides konteinera un tā iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīces tehniskā uzdevuma, aseptiskas videss konteinera un tā iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīces koncepcijas, ņemot vērā LRP prasības, aseptiskas vides konteinera un tā iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīces izstrādes variantiem, aseptiskas vides konteinera un tā iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīces inženieraprēķiniem, gaisa plūsmu skaitlisko modelēšanas, inženieraprēķinu modelēšanas rezultātus apkopojuma, tehniskajiem aprakstiem preparāta iepildīšanai ar aseptiskas vides konteineri, aseptiskas vides konteinera un tā iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīces detaļas izgatavošanas tehnoloģijas apraksta un aprēķiniem, aseptiskas vides konteinera un tā iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīces izstrādes izmaksu aprēķina, darba, civilās un vides aizsardzības pasākumiem, izgatavojot un strādājot ar aseptiskas vides konteineri un tā iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīci, ņemot vērā radioaktīvos avotus un secinājumi, rekomendācijas par aseptiskas vides konteinera un tā iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīces uzbūvi, izgatavošanas procedūru un iespējamām pielietošanas iespējām. Rezultātā izstrādātais aseptiskas vides konteiners ir hermētisks un nodrošina radiofarmaceitisko preparātu iepildīšanas laikā aseptisku vidu. Kā arī iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīce ir automatizēta un nodrošina konteinera pilnvērtīgu izstrādi. Inženierprojekta aprakstošo daļu veido 75 lappuses. Darbs satur 20 tabulas, 23 attēlus., darba izstrādei ir izmantoti 47 literatūras avoti. Darba grafiskā daļa sastāv no 15 rasējumiem, kas attēloti uz 8 A1 formāta lapām un 4 kopsalikuma rasējumu specifikācijām uz A4 formāta lapām.
Atslēgas vārdi Aseptiskas vides konteiners vienreizējai preparāta iepildīšanai un tā iekšējā spiediena nodrošināšanas palīgierīce
Atslēgas vārdi angļu valodā Single-use container for final product filling under aseptic conditions and its support device for delivering internal pressure
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2021 08:39:17