Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Covid-19 ietekmes novērtējums uz uzņēmējdarbības attīstību Keralas štatā, Indijā
Nosaukums angļu valodā Assessment on the Influence of Covid 19 on Entrepreneurship Development in Kerala State, India
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Dr. oec. T. Tambovceva, profesore
Anotācija Maģistra darbs ir rakstīta angļu valodā, tā sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 106 p., tajā ietilpst 50 attēli, 8 tabulas, izmantotās literatūras avotu sarakstā ir 127 avoti angļu valodā. Pētniecības problēma: No 2016. līdz 2018. gadam Kerala tika ierindota devītajā pozīcijā jaunuzņēmumu izveides vieta Indijā. Savukārt 2019. gadā Kerala tika pasludinātau par galveno štatu Indijā jaunuzņēmumu atvēršanas ziņā valstī.. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā pandēmijas COVID-19 ir ietekmējusi uzņēmējdarbības attīstību Keralā. Pētniecības metodes: Maģistra darbs tika veikts, izmantojot tiešsaistes aptauju, ekspertu interviju, literatūras, statistikas pārskatu un dokumentu anlīzi. Lai analizētu un interpretētu rezultātus, tika izmantota statistiskā analīze un tematiskā analīze. Maģistra darba galvenie rezultāti: Izdzīvošanas tendences ir mainījušas uzņēmējdarbības attīstību domāšanas un attieksmes ziņā Keralā. Dzimumu atšķirība ietekmēja attieksmi pret uzņēmējdarbības attīstību, reģistrējot savu uzņēmējdarbību. Neoficiālie uzņēmēji ir atvērtāki sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un sava uzņēmuma reģistrēšanai, lai būtu ilgtspējīgi. Pandēmijas neietekmēja to faktoru prioritāti, kas veicina uzņēmējdarbību, neatkarīgi no tā, vai tie ir formļie vai neformālie uzņēmēji.
Atslēgas vārdi COVID-19, uzņēmēji, uzņēmējdarbības attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā COVID-19, Entrepreneurs, Entrepreneurship development.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2021 17:33:59