Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Skaidras naudas pārvietošanas ierobežojumu lietderības izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Effectiveness of Restrictions on the Movement of Cash”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Valdis Klips, VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde Taktisko uzdevumu daļas vadītājs, Mg.oec.
Anotācija Muitas lietu jomā preču pārvietošanas kārtību pāri muitas robežai, muitas dienesta darbības principus un pilnvaras, kā arī citus aspektus nosaka starptautiskie un nacionālie normatīvie akti. Darba autors pirmajā darba nodaļā pētīja normatīvo regulējumu Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī, kas nosaka skaidras naudas pārvietošanas pamatprincipus un ierobežojumus, kompetento dienestu tiesības un pilnvaras, kas ir iesaistīti skaidras naudas pārvietošanas ierobežojumu kontrolē, kā arī sankcijas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas ir paredzētas par skaidras naudas pārvietošanas kārtības pārkāpumiem. Normatīvajā regulējumā, kas ir spēkā šobrīd, tika atklātas nepilnības, kuras var izmantot, lai izvairītos no skaidras naudas pārvietošanas ierobežojumiem, kā arī atsevišķus gadījumus, kad kompetentajam dienestam ir ierobežotas pilnvaras, lai ierobežotu aizdomīgus skaidras naudas pārvietošanas gadījumus. Autors nākošajā darba nodaļā aplūkoja nacionālās un starptautiskās organizācijas - Finanšu izlūkošanas dienestu (FID), FATF un Moneyval, kas ir iesaistījušās cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tai skaitā skaidras naudas pārvietošanu pāri valstu robežām, un teroristu finansēšanu. Autors pētīja Finanšu izlūkošanas dienesta darbību un pienākumus, lai saprastu kādā veidā dienests veic cīņu pret nelikumīgas skaidras naudas pārvietošanu, kā arī lai saprastu kādā veidā Finanšu izlūkošanas dienests sadarbojas ar muitas dienestu un cik šī kopējā dienestu sadarbība ir nozīmīga. Tika noskaidrots kādēļ tādas starptautiskā organizācijas kā FATF un Moneyval veic izvērtēšanas un novērtēšanas procedūras Latvijā. Autors noskaidroja ieguvumus, kādus valstis iegūst, iesaistoties FATF un Moneyval novērtēšanas procedūrā un izpildot organizāciju sniegtās rekomendācijas, kā arī iespējamās sankcijas, ko šīs organizācijas var piemērot nesadarbošanās gadījumā. Trešajā darba nodaļā tiek apskatīta skaidras naudas dokumentālā un fiziskā kontrole. Autors sniedz nelielu ieskatu, uz kādām skaidras naudas pārvietošanas jomām tiek vērsti kontroles pasākumi, kā arī iepazīstina ar šo jomu muitas kontroles pamatprincipiem. Skaidras naudas fiziskā kontrole nav iedomājama bez muitas tehniskajiem līdzekļiem un risku analīzes, tādēļ autors iepazīstina ar dažiem no populārākajiem muitas tehniskajiem līdzekļiem – skaidras naudas meklēšanas suņiem, dažāda veida skeneriem, kā arī sniedz ieskatu, kā muitas dienesta ievākto statistisko informāciju apvienojumā ar riska analīzi var izmantot, lai identificētu noziedzīgās tendences. Šajā darba nodaļā ir analizētas metodes, ar kuru palīdzību var izvairīties no skaidras naudas pārvietošanas ierobežojumiem, tai skaitā muitas kontroles. Izpētot skaidras naudas dokumentālās un fiziskās kontroles pamatprincipus, muitas tehniskos līdzekļus un risku analīzi, darba autors novērtēja muitas dienesta atklāto pārkāpumu skaitu no 2016.gada līdz 2019.gadam, kas ir saistīti ar skaidras naudas pārvietošanu. Darba noslēdzošā jeb ceturtā darba nodaļa ir par skaidras naudas un dārgmetālu (zelta) pārvietošanas tendencēm un maršrutiem. Darba autors pētīja statistiku par skaidras naudas pārvietošanu – skaidras naudas deklarāciju skaitu, deklarētajām naudas summām, skaidras naudas nosūtītājvalstīm un galamērķa valstīm, lai izvērtētu kā naudas pārvietošanu ietekmē grozījumi normatīvajos aktos, dažādi ekonomiskie un politiskie notikumi. Zelta pārrobežu pārvietošana ir minēta darba sadaļā par metodēm, ar kuru palīdzību var izvairīties no skaidras naudas pārvietošanas ierobežojumiem, tādēļ autors pētīja normatīvo aktu, kas regulē skaidras naudas pārvietošanu, ietekmi uz zelta apriti.
Atslēgas vārdi Skaidras naudas kontrole, skaidras naudas pārvietošanas ierobežojumi, nelikumīgu skaidras līdzekļu pārvietošana pāri muitas robežai
Atslēgas vārdi angļu valodā Cash control, restrictions on cash movements, movement of illicit funds across the customs border
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2021 17:21:03