Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Apdrošināšanas sabiedrības mārketinga darbības attīstības stratēģijas izstrāde un ieviešana
Nosaukums angļu valodā Development and implementation of an insurance company's marketing growth strategy
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Ģirts Ozols, MBA, uzņēmējs SIA Alina
Anotācija Ķaukule L. Apdrošināšanas sabiedrības mārketinga darbības attīstības stratēģijas izstrāde un ieviešana: Maģistra darbs/ L.Ķaukule, R.Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”, 2021. – 111 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 111 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 27 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu un 79 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt apdrošināšanas nozares mārketinga tendences un zinātnisko literatūru, lai izstrādātu priekšlikumus pētāmā objekta mārketinga stratēģijas pilnveidei un attīstībai. Pirmajā daļā ir aprakstīts kas ir apdrošināšana, aplūkota konkurence nedzīvības apdrošināšanā un tai raksturīgās mārketinga aktivitātes un elementi Latvijā un ārvalstīs. Otrajā daļā ir veikta literatūras analīze par mārketinga stratēģiju iedalījumu un plašs pētāmā objekta mārketinga stratēģijas pētījums. Daļas noslēgumā darba autore secina kādā virzienā “Swedbank P & C Insurance” AS Latvijas filiāles mārketinga stratēģija būtu jāattīsta un piedāvā trīs taktikas. Trešajā daļā tiek ieskicēta mārketinga stratēģija un aprakstīta katra taktika, kā arī tiek prognozēta mārketinga attīstības stratēģijas ietekme uz apdrošināšanas sabiedrības pārdošanas apjomu un izdevumiem. Izstrādājot mārketinga attīstības stratēģiju nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībai Latvijā, ieteicams ņemt vērā nepieciešamība pēc sabiedrības finanšu pratības līmeņa celšanas un noderīgi pārnest mārketinga fokusu uz jauniešiem kā potenciālajiem nākotnes klientiem. Tā kā dažādām paaudzēm ir atšķirīgi paradumi, tad arī mārketinga aktivitātēm un saturam elektroniskajā vidē ir jābūt pielāgotam atbilstoši katras vecuma grupas interesēm.
Atslēgas vārdi mārketinga attīstības stratēģija, mārketings, nedzīvības apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing growth strategy, marketing, non - life insurance
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2021 16:41:14