Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Apdrošināšanas atlīdzību procesu digitalizācijas stratēģijas izstrāde un tās ieviešana
Nosaukums angļu valodā Development of insurance claims process digitization strategy and its implementation
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Didzis Rūtītis, Dr.sc.administr. Biznesa attīstības vadītājs VAS LVRTC
Anotācija Jurčs A. Apdrošināšanas atlīdzību procesu digitalizācijas stratēģijas izstrāde un tās ieviešana: Maģistra darbs/ A.Jurčs, I. Voronova. – Rīga: RTU, IUV Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”, 2021. - 72 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 17 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu un 49 angļu valodā. Darba mērķis ir apzināt apdrošināšanas tirgus un digitalizācijas tendences Latvijā un pasaulē, kā arī izprast stratēģijas izstrādes būtību, un izstrādāt atlīdzību procesa digitalizācijas stratēģiju, novērtēt tās ieviešanas atbilstību, ieguvumus un definēt ieviešanas soļus. Analītiskās daļas ietvaros tiek pamatota tēmas aktualitāte, izpētot apdrošināšanas tirgus attīstības tendences, kā arī apkopota informācija par digitalizācijas lomu apdrošināšanas nozarē. Lietišķā pētījuma daļas ietvaros, atbilstoši definētajai pētījuma metodoloģijai tiek izstrādāta apdrošināšanas atlīdzību procesa digitalizācijas stratēģija, balstoties uz literatūras analīzi, veiktajām ekspertu intervijām un reālā atlīdzību procesa analīzi. Pētījumu aprēķinu daļā tiek novērtēta izstrādātās stratēģijas atbilstība, tās ieguvumi un definēti ieviešanas principi. Rezultātā tiek secināts, ka izstrādātā funkcionālā digitalizācijas stratēģija auto apdrošināšanas atlīdzību procesam ir atbilstoša un risinātu būtiskākās vājās puses un draudus apdrošināšanas sabiedrības atlīdzību procesos šobrīd, kā arī tiek noteikti būtiskākie soļi stratēģijas ieviešanā. Nozīmīgākie priekšlikumi pētījuma objektam ietver definēto nākotnes virzienu līdzīgu funkcionālās stratēģijas principu un tehnoloģiju pielietošanai, ja projekts un stratēģija tiktu ieviesta veiksmīgi, kā arī noteikto izmaksu robežu pie kādas izstrādātās stratēģijas lietderīgums būtu būtiski jāpārvērtē.
Atslēgas vārdi apdrošināšana, apdrošināšanas atlīdzības, digitalizācija, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā insurance, insurance claims, digitization, strategy
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2021 16:19:59