Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovatīvie risinājumi ģeomātikā
Nosaukums " Virtuālās realitātes pielietojums ģeomātikā"
Nosaukums angļu valodā " Applience of Virtual Reality in Geomatic"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Māris Kaļinka
Recenzents Jūratė Sužiedelytė Visockienė
Anotācija Maģistra darba “Virtuālās realitātes pielietojums ģeomātikā” mērķis ir aprakstīt darba plūsmu ģeoreferencētu punktu mākoņu, modeļu, BIM radīšanai un ievietošanai virtuālajā realitātē, izmantojot datorspēļu programmatūru, ar jaunas koka ēkas projektēšanas piemēru Rīgā, Akas ielā 13. Palielinoties mērinstrumentu un programmatūras iespējām, mērnieki var piedāvāt saviem klientiem jaunus, attīstītākus mērniecības produktus, piemēram, punktu mākoņus, 3D modeļus un BIM, tālākai izmantošanai virtuālās realitātes (VR) ierīcēs. Tā kā VR izmantošana strauji paplašinās ne tikai datorspēļu industrijā, bet arī izglītībā, arhitektūrā, inženierzinātnēs un būvniecībā un datorspēļu programmatūra ir pieejama bez maksas, to vizuālo kvalitāti un veiktspēju nodrošina reāllaika 3D renderēšana un pastāv lielas to izstrādātāju kopienas, VR kļūst par plašu darba lauku mērniecības nozarei. Tā kā priekš būvniecības kontroles VR vidē izšķirošs faktors ir visu būvelementu atrašanās vienotā koordinātu sistēmā, mērniekam ir svarīga loma VR darba plūsmā. Pirmajā nodaļā ir pamatinformācija par telpisko datu iegūšanas metodēm un veiktajiem lauka lauka darbiem Akas ielā 13. Otrajā nodaļā ir aprakstīta punktu mākoņu un modeļu apstrāde, analizētas dažādas programmatūras un datu formāti. Trešo nodaļu veido koka ēkas Akas ielā 13 vēsture un projekts, BIM pārskats, apsvērumi par BIM programmatūru, BIM izveides un eksporta formātu apraksts Autodesk Revit programmatūrā. Ceturtajā nodaļā ir virtuālās realitātes, ievietotās realitātes, jauktās realitātes un paplašinātās realitātes definīcijas un piemēri, datorspēļu programmatūras pielietojums, darba plūsmu apraksts BIM, modeļu un punktu mākoņus ievietošanai Unity un Unreal Engine 4 un sekojošajai vizualizācijai. Noslēgumā tiek izdarīti secinājumi.
Atslēgas vārdi Virtuālā realitāte, BIM, 3D modelis, lāzerskanēšana, punktu mākonis, datorspēļu programmatūra, klasifikācija, vizualizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Virtual Reality, BIM, 3D mesh model, point cloud, laser scanninng, game engine, classification, visualization
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2021 19:12:01