Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma SIA Velve-AE stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Strategy Development for the Company Velve-AE Ltd"
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Andrejs Jakobsons
Recenzents A.Koliškins
Anotācija Šī maģistra darba temats ir “Uzņēmuma SIA Velve-AE stratēģijas izstrāde”. Maģistra darba galvenais mērķis ir izpētīt uzņēmuma šī brīža stratēģiju un tās īstenošanu, kā arī mēģināt piedāvāt vadībai citus stratēģiskos virzienos, lai uzlabotu uzņēmuma efektivitāti, lai izpildītu misiju un atbilstu vīzijai. Maģistra darba pirmā daļa tiek veltīta uzņēmuma SIA Velve-AE vides un stratēģijas izpētei, lai izprastu, ar ko uzņēmums nodarbojas, kādus mērķus grib sasniegt un kāda ir situācija tirgū, kur uzņēmums veic biznesu. Maģistra darba otrā daļā tiek veltīta stratēģiskā plāna izstrādei, lai uzlabotu uzņēmuma SIA Velve-AE stratēģiju un piedāvātu vadlīnijas, lai ieviestu piedāvāto strātēģisko plānu uzņēmuma darbībā. Maģistra darbs satur 3 tabulas, 1 attēlu un 4 pielikumus. Kopējais darba lappušu skaits ir 70. Darbs tika uzrakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Stratēģijas izstrāde, Būvniecība, Stratēģijas ieviešana, Iekšzemes kopprodukts, Finanšu analīze, Iekšējās vides analīze, Ārējās vides analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy development, Construction industry, Implementation of strategy, Gross Domestic Product, Financial analysis, Internal environment analysis, External environment analysis
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2021 17:25:01