Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas galvojumu noformēšanas problēmu analīze Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Problems Related to Issuing Customs Guarantees in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Raimonds Zukuls, VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors
Anotācija Bakalaura darba autors: Jaroslavs Morozs. Bakalaura darba temats: Muitas galvojumu noformēšanas problēmu analīze Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā iekļauti 4 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu, 7 angļu un 1 krievu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analizējot BTA kā muitas galvotāja pieredzi, tai skaitā esošo tiesvedību par muitas parādu piedziņu no galvotāju, noteiktas galvenās problēmas muitas galvojumu sistēmā, un tieši: nepietiekama muitas institūciju un galvinieku (apdrošinātāju) sadarbība, kā arī trūkumi pašreizējās tiesību normās, jo īpaši attiecībā par termiņiem, kādā VID ir tiesīgs pieprasīt muitas parāda nomaksu no galvinieka, ja muitas parāds ir radies galvojuma līguma darbības laikā. Bakalaura darba ietvaros izstrādāti ieteikumi, kas ļautu risināt šos trūkumus. Ir ieteikts paplašināt pašreiz izmantotās EDMAS funkcionalitāti, kas ļautu nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu starp galvotājiem un muitas institūcijām. Tas atvieglotu apdrošinātājiem (reģistrētiem galviniekiem) savu risku pārvaldību, kā arī uzlabotu potenciālo nodokļu iekasēšanu, kurā ir ieinteresēta gan valsts (muita), gan arī apdrošinātājs, padarot muitas darbu efektīvāku. Ir nepieciešams noteikt informācijas piekļuvi un informācijas apmaiņu, kā arī nodrošināt muitas un galvinieku darbinieku mācības darbam šo sistēmu. Tāpat noteiktas tiesību normas, kuras nepieciešams šobrīd precizēt vispirms Latvijas tiesību aktos (Muitas likumā vai Ministru kabineta noteikumos). Tās attiektos uz laika termiņa noteikšanu, kādā VID var pieprasīt parāda atmaksu no galvinieka, ja parāds radies galvojuma līguma darbības laikā. Ļoti svarīgs ir darbs ar parādniekiem (riska grupu), kuras identifikācija ir jāveic tiesību aktu līmenī. Tas uzlabotu VID un galvinieku risku pārvaldību.
Atslēgas vārdi muita, galvojums, galvinieks, parāda piedziņa.
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, guarantee, guarantor, recovery.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2021 02:35:35