Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Meža nozares produkcijas eksporta un importa attīstības iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā ”Opportunities for Development of Export and Import of the Latvian Wood Industry"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Meža nozares produkcijas eksporta un importa attīstības iespējas Latvijā”. Darba mērķis ir izpētīt, kā muitas noteikumi ietekmē meža nozares produktu importu un eksportu Latvijā un kādas ir ārējās tirdzniecības attīstības iespējas. Pētījuma objekts ir meža nozares produkcijas ārējās tirdzniecības apjomi un muitas nodevu piemērošanas korelācijas analīze. Autore darbā analizēja ārējās tirdzniecības teorētiskos aspektus, Latvijas meža nozari, eksporta un importa statistiku un muitas nodevu un meža nozares produkcijas ārējās tirdzniecības apjomu korelāciju. Autore secina, ka nozīmīgas korelācijas starp muitas nodokļu piemērošanu un importa apjomiem nav. Tas nozīmē, ka muita nav šķērslis Latvijas ārējai tirdzniecībai meža produkcijas sektorā. Latvija importē tieši tos pašus produktus, ko eksportē, un galvenais iemesls ir tas, ka imports ir lētāks, ir izdevīgi iepirkt lētākas izejvielas. Korelācijas analīze parāda, ka nav citu būtisku argumentu. Izmantotās pētīšanas un plānošanas metodes un paņēmieni iekļauj literatūras, likumdošanas un oficiālās mājas lapās publicēto informācijas analīzi un apkopošanu, statistisko datu analīzi, izmantojot CSP (Centrālās Statistikas Pārvaldes) datu bāzi un korelācijas analīzi: muitas noteikumu ietekmē uz meža produktu importu un eksportu Latvijā. Darba apjoms ir 55 lpp., sadalīts 3 nodaļās, ietverti 18 attēli un 4 tabulas, izmantotās literatūras sarakstā 50 vienības.
Atslēgas vārdi Meža nozares produkcija, eksports, imports
Atslēgas vārdi angļu valodā Forest industry products, export, import
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2021 16:33:28