Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Vienlīmeņu ceļa satiksmes mezglu drošības līmeņa analīze Saldū” (“Kantora ielas posma rekonstrukcija Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā “Traffic Safety Analysis of At-grade Intersections in Saldus”(“Reconstruction of Kantora Street Section in Riga”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Atis Zariņš, profesors, RTU
Anotācija Šis darbs sastāv no divām daļām. Darba pirmā daļa ir bakalaura darbs “Vienlīmeņu ceļu satiksmes mezglu drošības līmeņa analīze Saldū”. Darba otrā daļa ir inženierprojekts, kurā izstrādāts “Kantora ielas posma rekonstrukcija Rīgā” projekts. Bakalaura darba mērķis bija veikt Saldus vienlīmeņa mezglu satiksmes drošības analīzi. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi, kas sevī ietvēra tehniskās literatūras analīzi, satiksmes drošības līmeņa noteikšanas metožu apkopošanu, uz kā balstoties tika veikts pētījums. Darba noslēgumā tika apkopoti pētījuma rezultāti, novērtēta pētāmo ceļa mezglu satiksmes drošība tagad un pēc 10 gadiem un sniegtas rekomendācijas situācijas uzlabošanai. Inženierprojekta daļā tika izstrādāta Kantora ielas posma rekonstrukcija Rīgā. Projekts ietver pilnībā atjaunotas ielas konstruktīvās kārtas un segumu, izbūvētu ietvi un sabiedriskā transporta pieturvietas, uzlabojot satiksmes kvalitāti un drošību šajā ielas posmā. Kopējais darba apjoms ir 207 lapas, tajā skaitā 67 attēli, 94 tabulas, 35 literatūras avoti, 10 rasējumi un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ceļa mezgli, satiksmes drošība, kvalitāte, Saldus, satiksmes intensitāte, gājēji, Kantora iela
Atslēgas vārdi angļu valodā Road junction, traffic safety, quality, Saldus, traffic intensity, pedestrians, Kantora street
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2021 11:26:21