Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA "Lafivents"
Nosaukums angļu valodā "Process approach for quality system development in "Lafivents" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Mg.oec., Jānis Pildavs
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 115 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 48 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 78 avoti angļu valodās. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir pētīt un analizēt SIA “Lafivents” kvalitātes sistēmu un procesus, pamatojoties uz apkopotajiem rezultātiem, pilnveidot SIA “Lafivents” procesu pieeju un vadības sistēmas. Pirmajā darba daļā apzināta literatūras avotos esošā informācija par kvalitātes vadības sistēmas jēdziena definējumiem, to elementiem. Apkopotas ISO 9001:2015, ISO14001:2015 un OHSAS 18001:2007 standartu prasības, ko autors izmanto veicot auditu. Apkopoti un izvērtēti procesu analīzes un pilnveides rīki, kā arī indikatori, kas liecina par integrētās vadības sistēmas ieviešanas pakāpi. Iegūtā informācija izmantota turmākajās maģistra darba daļās. Otrajā darba daļā ir raksturota SIA “Lafivents” saimnieciskā darbība, novērtēta IVS ieviešanas pakāpe, veikts ISO9001, ISO14001 un OHSAS18001 sistēmu audits, analizēti materiālu pasūtīšanas un defektu identificēšanas procesi. Trešajā darba daļā izstrādāti priekšlikumi materiālu pasūtīšanas un defektu identificēšanas procesu pilnveidei, kā arī izstrādāts KVS pilnveides ieviešanas plāns. Ceturtajā darba darba daļā aprakstīts uzņēmumā ieviesto pilnveides risinājumu pilotprojekta gaita un apkopoti finansiālie ieguvumi īstenojot izvēlētās darbības. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: 1. Kopumā, auditējot ISO9001 sistēmu, tika identificēti divdesmit novērojumi, lai tos atrisinātu, ir nepieciešami 12400 EUR, tādējādi SIA “Lafivents” KVS būtu efektīva un pilnvērtīga. 2. Realizētais pilotprojekts ar mērķi samazināt materiālu pārpalikumu pēc objekta realizācijas ir noritējis veiksmīgi, tāpēc ka ir izdevies samazināt pāri palikušo kopsummu par 1,95%, tādējādi ietaupot uzņēmuma resursus un palielinot peļņu, kā arī veicinot attiecības ar pasūtītāju. Priekšlikumi 1. Uzņēmuma kvalitātes vadītājam sadarbībā ar grāmatvedi ir jāatdala sīkāk kvalitātes izmaksas, tādējādi varētu izdarīt sīkāku analīzi un rast iespējamās pilnveides jomas. 2. Balstoties uz izstrādāto kvalitātes vadības sistēmas pilnveides plānu, kvalitātes vadītājam ir jānodrošina pakāpeniskas darbības, kas ļautu uzlabot sniegumu visos novērojumu aspektos līdz nākamajam pārsertifikācijas auditam.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, procesu pieeja, kvalitātes vadības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality, quality management, process approach, quality management system
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2021 10:31:35