Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums "Personalizētas darbinieku pieredzes veidošana, kā darba devēja tēla rīks Rimi Latvija efektivitātes veicināšanai"
Nosaukums angļu valodā "Designing Personalized Employee Experience as Employer Brand Tool to Improve Effectiveness at Rimi Latvija"
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Daiga Ērgle
Recenzents A.Greitāns
Anotācija Šis pētnieciskais maģistra darbs ir angļu valodā un tā tēma ir ‘’Personalizētas darbinieku pieredzes dizains, kā darba devēja tēla rīks, lai uzlabotu Rimi Latvija uzņēmuma efektivitāti’’. Darba sākumā nodefinējām, kādi ir galvenie simptomi un problēma, kas apstiprina mūsu darba tēmas aktualitāti. Galvenās tēmas, ko apskatījām, ir efektivitātes mērītāji, uzņēmuma darba devēja tēla ietekmējošie faktori, darbinieku pieredzes saskares punkti un to identificēšana. Darba pirmajā daļā apskatījām vairākas teorijas, viedokļus, faktus, tendences, pētījumus un statistiskos datus, lai noskaidrotu, kādi faktori ietekmē uzņēmuma efektivitāti un darbinieku lomu tajā. Apskatījām darba devēja tēla konceptu un tā ietekmējošos iekšējos un ārējos faktorus, un šim darbam saistošas darbinieku motivācijas teorijas. Noskaidrojām, ka laba darbinieka pieredze tieši ietekmē darbinieku iesaisti un motivāciju, kas savukārt ietekmē uzņēmuma efektivitāti. Darba praktiskajā daļā veicām uzņēmuma analīzi šim darbam saistošajos faktoros – kā Rimi Latvija mēra efektivitāti, kādi motivējošie rīki tiek izmantoti uzņēmumā un kā tiek uzklausīti darbinieki. Veicām kvantitatīvo darbinieku aptauju, lai noskaidrotu, kāds ir iekšējais darba devēja tēls, lai to salīdzinātu ar ārējo darba devēja tēlu. Balstoties uz darbinieka dzīves cikla modeli, izanalizējām darbinieku pieredzi katrā no dzīves cikla stadijām, kā arī veicām kvalitatīvās intervijas, lai uzzinātu detalizētāku informāciju no primārā avota - darbiniekiem. Darba noslēgumā izveidojām piedāvājumu, kā uzlabot darbinieku pieredzi, balstoties uz analīzi, aptauju un intervijām. Darbā kopumā atrodamas 3 tabulas, 22 attēli, 12 figūras un 7 pielikumi, kuri sastāv no interviju transkriptiem, aptauju paraugiem, aptaujas rezultātiem un vizuāliem materiāliem. Bibliogrāfija sastāv no akadēmiskās literatūras, recenzētiem žurnāliem, publikācijām pētnieciskos elektroniskajos resursos, statistikas biroju publikācijām, viedokļu rakstiem un citiem elektroniskajiem resursiem.
Atslēgas vārdi Darba devēja tēls, Darbinieku pieredze, Darbinieku dzīves cikls, Employee Motivation
Atslēgas vārdi angļu valodā Employer Branding, Employee Experience, Employee Lifecycle, Darbinieku motivācija
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2021 20:57:52